Відповідно до графіку на факультетах та в інституті відбувся захист курсових і дипломних робіт здобувачів вищої освіти. З вимогами щодо норм академічного письма студенти всіх курсів знайомляться в процесі вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» та під час роботи здобувачів вищої освіти над курсовими та дипломними роботами. Ці норми зазначені у методичних рекомендаціях з написання курсових і дипломних робіт, розроблених викладачами кафедр. Тематика курсових та дипломних робіт оновлюється щорічно та розміщується на офіційному сайті ЗВО на сторінках кафедр.

Усі роботи 2019-2020 навчального року пройшли перевірку на дотримання норм академічного письма, на оригінальність, що дозволило визначити відсоток їх оригінальності. Цей відсоток було враховано під час оцінювання наукової роботи здобувачів. Виявлені недоліки були вчасно виправлені. Перевірка курсових робіт на факультетах проводилися за допомогою програмно-технічного засобу «Advego Plagiatus 1.3.1.7» . Показник загальної унікальності роботи викладачі використовували як характеристику дотримання правил академічної доброчесності.

Оголошення про дату та час захисту/передзахисту, як і підсумки та результати захисту курсових робіт розміщуються у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО на сторінках кафедр.

У 2019-2020 навчальному році захист курсових і дипломних робіт проводився у режимі он-лайн з використанням можливостей платформ «Zoom» і «Skype». Захист пройшов у діловій атмосфері. Здобувачі вищої освіти готували інформативні презентації, які допомагали їм краще висвітлювати результати власних наукових досліджень.


ЗАСІДАННЯ ЦЕНТРУ МОНІТОРИНГУ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

21.04.2020 року у режимі відео-конференції було проведено чергове засідання Центру моніторингу та експертизи якості освітнього процесу за участі здобувачів вищої освіти – представників студентського самоврядування. Під час зустрічі обговорювалося Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти. Студенти цікавилися питаннями щодо процедури участі у забезпеченні якості навчання і викладання, набутті практичних вмінь та навичок. Також розглядалися питання та проблеми, які виникають при користуванні сайтом Центру освітніх дистанційних технологій. Студенти зазначили, що на сайті розміщено всю необхідну інформацію та допоміжні навчально-методичні матеріали для підготовки до занять. Оптимальним засобом зв’язку під час лекційних та практичних занять студентами було визнано програми Skype та Zoom, за допомогою яких вони спілкуються з викладачами, обговорюють з одногрупниками питання, які виникають при опрацюванні навчальних матеріалів,  аналізують виконані завдання тощо.

Загалом, зустріч пройшла дуже плідно та цікаво. Вдячні всім студентам, які взяли участь у засіданні Центру.


МАЙСТЕР-КЛАС «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОСВІТНІХ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

13.04.2020 р. за ініціативи Центру моніторингу та експертизи якості освітнього процесу та кафедри методики викладання германських мов відбувся Майстер-клас у режимі Skype-конференції  «Інноваційні підходи та методи викладання з використанням освітніх дистанційних технологій». Захід провів к.пед.н., доцент, завідувач кафедри методики викладання германських мов Гуров С.Ю. У Майстер-класі взяли участь 53 викладачі університету.  Під час заходу  було розглянуто питання використання онлайн-інструментів в освітній діяльності: Paint як онлайн-дошка, онлайн-робота з PDF форматами, робота з аудіо-файлами тощо. Викладачі активно включалися у обговорення актуального питання та ділилися своїми враженнями, власним професійним досвідом.


Засідання Центру моніторингу та експертизи якості освітнього процесу

27.03.2020 р. 11.00 пройшло перще засідання Центру моніторингу та експертизи якості освітнього процесу  в режимі Skype – конференції. На зустріч були запрошені здобувачі вищої освіти. До конференції  приєдналися 7 студентів з різних факультетів та інституту (представники студентського самоврядування, старости груп): Кожаєва Аліна Сергіївна 116/3-п, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), природничо-географічний факультет,  Коваленко Анастасія Сергіївна, 316-ф група, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), філологічний факультет, Власенко Олександра Олегівна, 117-і група, спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика), факультет інформатики, математики та економіки, Дуднік Катерина Олегівна, 316-ф група, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), філологічний факультет, Гаркушка Діана Юріївна, 416-ф група, спеціальність 035.01 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), філологічний факультет,  Первушин Владислав Сергійович, 229 -х група, спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія), хіміко-біологічний факультет, Забела Яна Вікторівна 216-с група, спеціальність 013 Початкова освіта, навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти.  

На засіданні обговорювалися питання щодо роботи Центру в дистанційному режимі, якості навчання та викладання з використанням дистанційних технологій. Проаналізовано результати моніторингу відвідування занять здобувачами вищої освіти на сайті Центру освітніх дистанційних технологій відповідно до розкладу.

На зустріч було запрошено директора Центру освітніх дистанційних технологій Наумук Ірину Миколаївну, яка надавала консультативні відповіді на актуальні питання студентів щодо правил роботи на сайті Центру та його технічних можливостей.