Тренінги для педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Тривалість 30 годин (1 кредит ECTS), група – 15 осіб.

Освітні програми (тренінги)

Компетентності

Кількість годин

1.

Інтегрований тренінг «Компетентнісно-орієнтована система роботи вчителя відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти»

Відповідно до обраного циклу дисциплін

30

2.

Формування інформаційної компетеності вчителів математики засобами медіаосвітніх технологій

Інформаційно-цифрова

30

3.

Використання Google-додатків для формування ефективної суб’єкт- суб’єктної взаємодії в інклюзивному середовищі

1.Інформаційно-цифрова
2. Інклюзивна
3. Педагогічне партнерство

30

4.

Інноваційні освітні технології в розвитку творчих якостей особистості

1. Інноваційні
2. Оцінювально-аналітичні
3. Педагогічне партнерство
4. Здатність до навчання впродовж життя

30

5.

Особливості побудови партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу: психологічний аспект

1. Психологічні
2. Проєктувальні
3. Прогностичні
4. Організаційні
5. Рефлексивні

30

6.

Система роботи вчителя щодо створення умов для формування в учнів мотивації до навчання, самовиховання та саморозвитку

1. Психологічні
2. Проєктувальні
3. Прогностичні
4. Організаційні
5. Рефлексивні

30

7.

Особливості навчання англійської мови в умовах Нової української школи (на базі Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти)

1. Предметно-методичні
2. Інноваційні
3. Мовно-комунікативні
4. Педагогічне партнерство

30

8.

Інфомедійна грамотність вчителя музичного мистецтва у сучасному освітньому просторі

1. Психологічні
2. Емоційно-етичн
3. Здоров’язбережувальні
4. Інноваційні
5. Здатність до навчання впродовж життя

30

9.

Технології інтегрованого викладання предметів «Мистецтво» та «Художня культура»

1. Предметно-методичі
2. Рефлексивні
3. Інноваційні
4. Здатність до навчання впродовж життя

30

10.

Формування компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження як метазавдання мистецької освітньої галузі стандарту базової освіти 2021 

1. Предметно-методичні
2. Інноваційні
3. Проєктувальні
4. Прогностичні
5. Організаційні
6. Здатність до навчання впродовж життя

30

11.

Робоча програма навчальної дисципліни «Музичне мистетцво/Мистецтво»у контексті проектного підходу до реалізації стандратів середньої базової освіти 2021

1. Предметно-методичні
2. Інноваційіні
3. Проєктувальні
4. Прогностичні
5. Організаційні

30

12.

Формування культурологічної компетентності в шкільному курсі географії Нової української школи

1. Мовно-комунікативна
2. Предметно-методична
3. Психологічна компетентність
4. Емоційно-естетична
5. Оцінювально-аналітична
6. Здатність до навчання впродовж життя

30

13.

Методичні підходи до висвітлення парадоксів географічних відкриттів в шкільному курсі географії Нової української школи

1. Мовно-комунікативна
2. Предметно-методична
3. Психологічна компетентність
4. Емоційно-естетична
5. Здатність до навчання впродовж життя

30

14.

Застосування наочних дослідів в шкільному курсі географії та природознавства Нової української школи

1. Мовно-комунікативна
2. Предметно-методична
3. Інформаційно-цифрова
4. Емоційно-естетична
5. Оцінювально-аналітична
6. Інноваційна
7. Здатність до навчання впродовж життя

30

15.

Особливості викладання історії у середній школі

1. Предметно-методична компетентність
2. Компетентність педагогічного партнерства
3. Інноваційна компетентність

30

16.

Нова українська школа: компетентнісне навчання, сприятливе для здоров’я, безпеки, соціалізації та самореалізації особистості

1. Предметно-методична
2. Здоров’я-збережувальна
3. Компетентність педагогічного партнерства
4. Інноваційна компетентність
5. Рефлексивна
6. Психологічна
7. Здатність до навчання впродовж життя

30

17.

Формування соціальної компетентності на уроках словесності в Новій українській школі

1. Мовно-комунікативна
2. Предметно-методична
3. Інформаційно-цифрова
4. Інноваційна
5. Рефлексивна
6. Здатність до навчання впродовж життя

30

18.

Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів ЗСО

1. Мовно-комунікативна;
2. Предметно-методична
3. Інформаційно-цифрова
4. Проектувальна
5. Прогностична
6. Оцінювально-аналітична

30

19.

Підвищення якості іншомовної освіти як результат організації  рефлексії в аудиторному, дистанційному та змішаному навчанні

1. Мовно-комунікативна компетентність
2. Предметно-методична
3. Інформаційно-цифрова
4. Психологічна
5. Емоційно-етична
6. Оцінювально-аналітична
7. Інноваційна
8. Рефлексивна

30

20.

Управління класом та створення безпечного інклюзивного освітнього середовища

1. Мовно-комунікативна компетентність
2. Предметно-методична
3. Інформаційно-цифрова
4. Психологічна
5. Емоційно-етична
6. Оцінювально-аналітична
7. Інноваційна
8. Рефлексивна

30

21.

Управління класом та створення безпечного інклюзивного освітнього середовища

1. Мовно-комунікативна компетентність
2. Предметно-методична
3. Інформаційно-цифрова
4. Психологічна
5. Емоційно-етична
6. Педагогічне партнерство
7. Проектувальна
8. Інноваційна
9. Інклюзивна

30

22.

Літературний письмовий твір наукового характеру «Науково-практичний тренінг: «STEM-освіта: позаурочний час (хімія)»

1. Мовно-комунікативна
2. Предметно-методична
3. Здоров’язбережувальна
4. Оцінювально-аналітична  

30

23.

“Фармацевтичні препарати як об’єкт вивчення властивостей органічних сполук”

1. Мовно-комунікативна
2. Предметно-методична
3. Здоров’язбережувальна
4. Оцінювально-аналітична

30

24.

«Практико-орієнтований підхід при викладенні шкільного курсу біології, екології та природознавства»

1. Мовно-комунікативна
2. Предметно-методична
3. Здоров’язбережувальна
4. Оцінювально-аналітична
5. Організаційна

30