Рейтинг успішності

за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.