Рейтинг навчальної успішності здобувачів вищої освіти
за освітнім ступенем “Магістр”
за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти

факультет інформатики, математики та економіки

природничо-географічний факультет

філологічний факультет

хіміко-біологічний факультет

 

Рейтинг студентів денної форми навчання
за освітнім ступенем “Бакалавр” та освітнім ступенем “Магістр”
на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу
до Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького у 2018-2019 н.р.

 

навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти

факультет інформатики, математики та економіки

природничо-географічний факультет

філологічний факультет

хіміко-біологічний факультет

 

Рейтинг навчальної успішності здобувачів вищої освіти

за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.