Рейтинг навчальної успішності здобувачів вищої освіти
за освітнім ступенем “Магістр”

за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти

факультет інформатики, математики та економіки

природничо-географічний факультет

філологічний факультет

хіміко-біологічний факультет

 

Рейтинг навчальної успішності здобувачів вищої освіти

за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.