Рейтинг навчальної успішності здобувачів вищої освіти за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.