Рейтинг навчальної успішності здобувачів вищої освіти

за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.