Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Новини університету Для Нової української школи в області упроваджується концепція розвитку педагогічних працівників

Для Нової української школи в області упроваджується концепція розвитку педагогічних працівників

15.05.2018

На завершення навчального року 15 травня 2018 р. відбулося розширене засідання  колегії Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, на якому учасники розглянули Концепцію професійного розвитку педагогічних працівників області.

У своїй доповіді директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Озерова окреслила коло проблемних питань, які потребують першочергового вирішення в умовах запровадження Концепції Нової української школи: недостатній рівень мотивації учителів початкової школи; низький рівень мотивації у 20-30% учителів початкових класів до проходження додаткової професійної підготовки – підвищення кваліфікації; недостатній рівень професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів з питань здійснення цілісного психолого-педагогічного супроводу впровадження положень НУШ тощо. Однак, посадовець зупинилася і на позитивних тенденціях реалізації Концепції Нової української школи у 2017-2018 роках, зокрема триває системна робота з підготовки педагогічних працівників та керівників закладів загальної середньої освіти до роботи в умовах НУШ: проведено тренінги для 910 вчителів, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 н.р; оновлено освітньо-професійні програми курсів підвищення кваліфікації, розроблено нові спецкурси, програми педагогічної практики, проводяться семінари, майстер-класи та круглі столи.

- Очевидно, що Нову школу ми не побудуємо без реформи підготовки педагогів. Можна змінити термін навчання чи зміст шкільної програми, проте школа по-справжньому оновиться тільки тоді, коли зміняться самі вчителі. Якщо ми не підвищимо рівень учителів, не озброїмо їх знаннями з методики, школа залишиться радянською або, у кращому разі, пострадянською, - наголосила директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Озерова.

У роботі колегії прийняв участь ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Анатолій Солоненко. Під час своєї доповіді на тему «Досвід Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького реалізації системного підходу до організації безперервного професійного розвитку освітян» Анатолій Миколайович зазначив, що в умовах глобального оновлення усіх соціально-економічних сфер, зростання економічної і географічної мобільності фахівця, загострюється проблема його відповідності потребам дійсності. Ця проблема насамперед стосується педагогічних і науково-педагогічних кадрів, покликаних формувати суб’єктів будь-яких видів людської діяльності.

- На сьогодні одна із основних задач діяльності університету, який готує педагогічні кадри, – стати центром підготовки освітян нового покоління, розгорнути широкоформатну роботу не тільки по підготовці студентів освітянських спеціальностей до роботи у Новій українській школі, але й передати багатий інноваційними напрацюваннями досвід науковців–педагогів вчителям, які вже працюють. В університеті у межах реалізації 104 акредитованих педагогічних та непедагогічних освітніх програм ведеться підготовка здобувачів вищої освіти за 37 спеціальностями першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 30 спеціальностями другого (магістерського) рівня вищої освіти і за 9 спеціальностям третього освітньо- наукового та наукового рівня вищої освіти. В університеті є аспірантура, 2 спеціалізовані вчені ради, у яких захищаються кандидатські дисертації. Зазначене уможливлює системну реалізацію формальної освіти, що відповідно до Закону забезпечує підвищення рівнів освітньої кваліфікації фахівця та його професійне становлення, - підкреслив ректор МДПУ Анатолій Солоненко.

У листопаді 2017 р. в університеті створено Методичну майстерню педагога Нової української школи, метою якої є популяризація ідей освітніх реформ; науково-методичний і науково-теоретичний супровід їх фахового зростання та особистісного і культурного розвитку. На сьогодні, з вересня по травень, університетом проведено 40 різноманітних заходів у яких взяли участь 1245 представників освітянської спільноти. Тематика заходів охоплює різні освітні напрями.

З метою підведення перших підсумків та широкого діалогу навколо питання реалізації Концепції Нової української школи університетом і Концепції розвитку педагогічної освіти нами ініційовано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи», яка відбудеться 14-16 червня 2018 року на базі МДПУ. Анатолій Миколайович запросив прийняти участь у конференції вчителів і науково-педагогічних працівників.

Завершуючи свою доповідь, він зауважив, що університет на сьогодні, згідно вимог Закону, використовує всі можливості освіти людини впродовж життя, а саме формальної, неформальної та інформальної і запропонував створення на базі МДПУ експериментальної локації для її апробації та подальшого поширення позитивного досвіду.