План роботи на 2019-201920н.р.

Науково-методичної ради університету

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

1

Затвердження планів роботи та складу НМК комісій факультетів й інституту

вересень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

2

Аналіз НМКД щодо їх відповідності сучасним вимогам.

вересень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

3

Формування плану видань підручників та навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій тощо для підвищення рівня навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності.

вересень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

4

Підготовка та проведення осінньої школи в рамках «Майстерні педагога Нової української школи» https://drive.google.com/file/d/1LmGtwaYSMTPe_0xpAHL6rYqf5II8rZeT/view

жовтень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

5

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра української мови) «Український правопис» у новій редакції: вчимо правила разом»

жовтень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

6

Створення на сайті університету сторінки НМР

протягом року

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

7

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра педагогіки) «Інноваційні технології в підготовці майбутніх фахівців педагогічної освіти»

листопад

 

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

8

Вивчення й аналіз документації в деканатах/директораті та на кафедрах університету

грудень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

9

Підготовка та проведення зимової школи в рамках «Майстерні педагога Нової української школи»

https://drive.google.com/file/d/1s0kXK4oSFnyhoLiDKgHFDFIy8zxez2Zj/view

січень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

10

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра психології/ юрист університету) «Ефективна комунікація та робота з конфліктами»

 

січень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

11

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра прикладної математики) «Академічна доброчесність: світові практики та український досвід»

січень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

12

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра психології) «Інноваційні методи в діяльності сучасного викладача»

січень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

13

Підготовка та проведення весінньої школи в рамках «Майстерні педагога Нової української школи» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefZWWOvAef_u51cCS4gk5Hnoq
2IdlJXPP0fh2zRYwT9fpUcA/viewform

березень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

14

Моніторинг проведення відкритих лекційних та практичних занять викладачами університету із використанням інноваційних методик та технологій

протягом року

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

15

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу «Презентація VS. Презентація. Поради від дизайнерів»

березень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

16

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін)  «Роль і місце виробничої практики в професійному становленні майбутніх учителів»

квітень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

17

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра психології) «Як працювати із власним ресурсом та запобігти емоційному вигоранню»

травень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

18

Підведення підсумків діяльності НМРУ

липень

Мілько Н.Є.,

голови НМК факультетів й інституту

 

Голова НМР                                                      Н.Є. Мілько