План роботи науково-методичної ради університету

на 2020-2021 навчальний рік

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

1

Затвердження планів роботи та складу НМК комісій факультетів й інституту

 Вересень

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

2

Розробкам методичних рекомендацій до складання силабусу  освітнього компонента Вересень

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

3

Розробка методичних рекомендацій до структури та змісту робочої програми освітнього компонента Вересень

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

4

Аналіз силабусів  щодо їх відповідності сучасним вимогам. Вересень

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

5

Формування плану видань методичних рекомендацій, підручників та навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій тощо для підвищення рівня навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності. Вересень

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

6

Підготовка та проведення осінньої школи в рамках «Майстерні педагога Нової української школи» Жовтень

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

7

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра методики викладання англійської мови). Жовтень

Мілько Н.Є.,  

Тарасенко Т.В.,

Коноваленко Т.В.

8

Проведення семінару для викладачів університету мистецького напряму з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра інструментального виконавства та музичного мистецтва естради). Листопад

Мілько Н.Є.

Стотика І.Г.

Власенко Е.А.

9

Наповнення на сайті університету сторінки НМР. Протягом року

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

10

Вивчення й аналіз методичного забезпечення електронної форми навчання та ефективності її використання. Грудень

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

11

Підготовка та проведення зимової школи в рамках «Майстерні педагога Нової української школи». Січень

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

12

Розробка методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу з використанням ресурсів центру освітніх дистанційних технологій. Січень

Мілько Н.Є.

Наумук І.М.

13

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра інформатики і кібернетики). Січень

Мілько Н.Є.

Титаренко Н.Є.

Наумук І.М.

14

Аналіз забезпечення студентів навчально-методичною літературою для самостійної роботи. Лютий

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

15

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра психології). Березень

Мілько Н.Є.

Приладишева Л.М.

Денисов І.Г.

16

Підготовка та проведення весінньої школи в рамках «Майстерні педагога Нової української школи». Березень

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

17

Проведення загальноуніверситетського семінару для викладачів університету з метою підвищення якості освітнього процесу (кафедра неорганічної хімії). Квітень

Мілько Н.Є.

Логвіна-Бик  Т.А.

Максимов О.С.

18

Моніторинг проведення відкритих лекційних та практичних занять викладачами університету із використанням інноваційних методик та технологій. Протягом року

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

19

Підведення підсумків діяльності НМРУ. Липень

Мілько Н.Є., голови НМК факультетів й інституту

 

Голова НМР                                                      Н.Є. Мілько