Інформація про проведені заходи

Науково-методичної ради університету

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний (ні)

Місце
прове-
дення

Час
прове-дення

Аналіз НМКД щодо їх відповідності сучасним вимогам.

вересень

Мілько Н.Є.

 

 

Формування плану видань підручників та навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій тощо для підвищення рівня навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності.

вересень

Мілько Н.Є.

 

 

Проведення загальноуніверситетського семінару «Український правопис» у новій редакції: вчимо правила разом

25.10.2019

Пачева В.М.

Корпус 7, 165 ауд.

14.20

Моніторинг використання інтерактивних технологій в освітньому процесі МДПУ імені Богдана Хмельницького

1-12 жовтня 2019

Мілько Н.Є.

 

 

 

Підготовка та проведення осінньої школи в рамках «Майстерні педагога Нової української школи»

https://drive.google.com/file/d/1LmGtwaYSMTPe_0xpAHL6rY
qf5II8rZeT/view

 

Мілько Н.Є.

 

 

Проведення загальноуніверситетського семінару «Інноваційні технології
в підготовці майбутніх фахівців
педагогічної освіти»

28.11.2019

Коробченнко А.А.

Ауд 40

14.20

Підготовка та проведення зимової школи в рамках «Майстерні педагога Нової української школи»

https://drive.google.com/file/d/1s0kXK4oSFnyhoLiDKgHFDF
Iy8zxez2Zj/view

 

Мілько Н.Є.

 

 

Проведення загальноуніверситетського семінару «Інноваційні методи в діяльності сучасного викладача»

9 січня 2020 р.

Гузь Н.В.

116  ауд.

13:00

Проведення загальноуніверситетського семінару для науково-педагогічних працівників університету «Ефективна комунікація та робота з конфліктами»

16 січеня

2020

Денісов І.Г.,

Коноплянко О.А.

Ауд.10

11.00

Проведення загальноуніверситетського науково-практичного семінару з питань академічної доброчесності та запобігання плагіату для гарантів освітніх програм

14 січня

2020 р.

Найдиш А.В.

Ауд. 10

11.00

Вивчення й аналіз документації в деканатах/директораті та на кафедрах університету

січень

Мілько Н.Є.

 

 

Електронна презентація на сайті МДПУ «Презентація VS. Презентація. Поради від дизайнерів»

https://drive.google.com/file/d/1TXscxEwA7OUVBYWwrNTlj
Pb0_vR1kdAK/view

31.03.2020 р.

О. Брянцев

Г.Брянцева

На сайті mdpu.org.ua