Інформація про проведені заходи

Науково-методичної ради університету

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний (ні)

Місце
прове-
дення

Час
прове-дення

Аналіз НМКД щодо їх відповідності сучасним вимогам.

вересень

Мілько Н.Є.

 

 

Формування плану видань підручників та навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій тощо для підвищення рівня навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності.

вересень

Мілько Н.Є.

 

 

Проведення загальноуніверситетського семінару «Український правопис» у новій редакції: вчимо правила разом

25.10.2019

Пачева В.М.

Корпус 7, 165 ауд.

14.20

Моніторинг використання інтерактивних технологій в освітньому процесі МДПУ імені Богдана Хмельницького

1-12 жовтня 2019

Мілько Н.Є.

 

 

 

Підготовка та проведення осінньої школи в рамках «Майстерні педагога Нової української школи»

https://drive.google.com/file/d/1LmGtwaYSMTPe_0xpAHL6rY
qf5II8rZeT/view

 

Мілько Н.Є.

 

 

Проведення загальноуніверситетського семінару «Інноваційні технології
в підготовці майбутніх фахівців
педагогічної освіти»

28.11.2019

Коробченнко А.А.

Ауд 40

14.20

Підготовка та проведення зимової школи в рамках «Майстерні педагога Нової української школи»

https://drive.google.com/file/d/1s0kXK4oSFnyhoLiDKgHFDF
Iy8zxez2Zj/view

 

Мілько Н.Є.

 

 

Проведення загальноуніверситетського семінару «Інноваційні методи в діяльності сучасного викладача»

9 січня 2020 р.

Гузь Н.В.

116  ауд.

13:00

Проведення загальноуніверситетського семінару для науково-педагогічних працівників університету «Ефективна комунікація та робота з конфліктами»

16 січеня

2020

Денісов І.Г.,

Коноплянко О.А.

Ауд.10

11.00

Проведення загальноуніверситетського науково-практичного семінару з питань академічної доброчесності та запобігання плагіату для гарантів освітніх програм

14 січня

2020 р.

Найдиш А.В.

Ауд. 10

11.00

Вивчення й аналіз документації в деканатах/директораті та на кафедрах університету

січень

Мілько Н.Є.

 

 

Електронна презентація на сайті МДПУ «Презентація VS. Презентація. Поради від дизайнерів»

31.03.2020 р.

О. Брянцев

Г.Брянцева

На сайті mdpu.org.ua

 

Загальноуніверситетський семінар для викладачів “Нетрадиційні форми проведення занять”

23.04.2020 р.

 

на сайті mdpu.org.ua