АНОСОВ Іван Павлович

Посада: завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин, професор

Наукові ступінь і звання: доктор педагогічних наук, професор

Заслужений працівник народної освіти України (1998). Нагороджений Хрестом пошани «За духовне відродження» та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (1999), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2001), орденом «За заслуги» ІІІ ступе­ня (2004), нагрудним знаком «Петро Могила» (2006), Почесною грамотою Верховної Ради України, орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня, медаллю «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук України, нагрудним знаком «Петро Могила», відзнакою Президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

«За соціальне партнерство», має почесне звання «Доктор Хоноріс Кауза» ПЗ університету ім. Неофіта Рильського (Болгарія).

ID: 0014858 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014858

БАЛЮБА Іван Григорович

Доктор технічних наук, професор, академік працює в МДПУ ім. Б.Хмельницького з 2014 року на посаді професора кафедри прикладної математики та інформаційних технологій.

У 1995 році захистив докторську дисертацію (тема «Конструктивная геометрия многообразий на основе точечного исчисления» та був обраний академіком АНВШУ. У 2001 році отримав вчене звання професора кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки. З 2015 р. – член спеціалізованої вченої ради К18.053.02 (м. Мелітополь, МДПУ) по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка. 3 2014 р. є членом редакчійної колегії наукового фахового видання «Сучасні проблеми моделювання (м. Мелітополь, МДПУ). Балюба І.Г. Є співавтором навчального посібника з грифом МОН «Точечное исчисление».

ID: 1462091 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1462091

БІЛОГУР Влада Євгеніївна

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання

У 2010 році відзначена знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти і науки».Відзначена Подякою губернатора (2009), міського голови (2010), грамотою від Митрополита Дніпропетровського та Павлоградського Іринея (2011).

У  2013 році  Асамблеєю ділових кіл України нагороджена почесною відзнакою «Інтелект нації»; З 2015 року – Член Оксфордської академічної спільноти (м. Оксфорд Великобританія).

ID: 0007005 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007005

ВАСИЛЕНКО Людмила Михайлівна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

Освіта: Донецький державний музично-педагогічний інститут (1987р.) зі спеціальності“Концертний співак, викладач”.

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгомановазі спеціальності“Теорія та методика музичного навчання”.

Відмінник освіти України.

Нагороджена нагрудним знаком В.Сухомлинського.

Наукові інтереси: теорія та методика вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на гедоністичних засадах.

ID: 0008604 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0008604

ВЕРЕЩАГА Віктор Михайлович

Доктор технічних наук, професор

 У 1983р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Построение кривых линий и обводов с помощью многочленов первой степени» за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія та інженерна графіка.

У 1996р. захистив докторську дисертацію на тему: «Дискретне геометричне моделювання кривих лінійних поверхонь» за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія та інженерна графіка.

ID: 0882062 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0882062

ВОЛКОВ Олександр Григорович

Професор кафедри філософії, доктор філософських наук

Є автором більше як 120 публікацій, серед них 9 монографій, з них 5 одноосібних, практикуми: “Історія філософії”, «Філософія», “Філософія бізнесу”, методичний посібник “Логіка”.

Автор концепції музичного виховання “Виразність, творчість і стиль”, методики музичного конструювання*

Підручник “Музичне мистецтво” для учнів 1 класу початкової школи

Волков О.Г. є членом редколегії наукового часопису VERSUS, а також член редколегії «Антологія української думки».

ID: 0006676 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006676

ВОРОВКА Володимир Петрович

Посада: завідувач кафедри екології та зоології, доцент

Наукові ступінь і звання: доктор географічних наук, доцент

Нагороджений Знаком «Відмінник освіти України» (2005 р.); Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня (2013 р.); Відзнакою (медаль) «За внесок у розвиток міста Мелітополя» (2013 р.).

ID: 0027885 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0027885

ЄРЕМЄЄВ Володимир Сергійович

Науковець-металофізик. Доктор технічних наук (1986), професор (1992), професор кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Має більше 20 років досвіду роботи в університеті викладачем комп’ютерних наук, 55 років досвіду роботи спеціалістом з математичного моделювання, понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Досягнення

 • Почесна грамота ОЕ Семипалатинського ядерного полігону за великий внесок в НДР підприємства (1990)
 • Грамота Мелітопольської міської ради за підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу НДР учнів МАН України (2002)
 • Грамота Верховної ради України за заслуги перед Українським народом (2004)
 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2006)
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради (2007)
 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2007)
 • Відмінник освіти України (2008)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2009)
 • Почесна грамота виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області за самовіддану подвижницьку роботу зі здібними та обдарованими учнями міста (2010)
 • Орден 1 ступеня за заслуги перед Запорізьким краєм (2013)
 • Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (2016)

КОРОБЧЕНКО Ангеліна Анатоліївна

Завідувач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Коробченко А. А. є автором близько 200 наукових, науково-методичних та публіцистичних праць, присвячених історії розвитку природознавства в Україні, шкільної природничої освіти серед яких, навчально-методичний посібник «Історія педагогіки» (2009), навчальний посібник «Історія шкільної природничої освіти в Україні» (2014), монографія «Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869-1930)», навчальний посібник «Основи науково-педагогічних досліджень» (2015).

ID: 0027090 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0027090

 

КОШЕЛЄВ Олександр Іванович       

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри кафедри екології та зоології

 Нагороджений Знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.); Знаком «Василь Сухомлинський» (2006 р.)

КРУГЛИК Владислав Сергійович     

Наукові інтереси: веб-програмування, організація роботи програмістів у команді, проблеми розробки програмних продуктів, профейсійна підготовка майбутніх програмістів, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дистанційні технології навчання.

ID: 0089992 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0089992

ЛЯПУНОВА Валентина Анатоліївна

Доктор педагогічних наук, доцент

Досягнення:з 2017 р.  – працює на посаді завідувача кафедри; має близько 90 наукових публікацій; має почесний знак «Відмінник освіти України» (2000 р.), нагрудний знак «А. С. Макаренко» (2009 р.), цінний подарунок Голови Верховної Ради України (2008 р.), почесні грамоти Міністерства освіти України (1998 р. та 2017 р.); керівник сертифікаційної програми «Професійна підготовка фахівців у галузі дошкільної освіти» з 2017 року.

ID: 1461407 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1461407

МАКСИМОВ Олександр Сергійович

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти

Нагороджений Нагрудним знаком МОН України «Відмі́нник осві́ти»(2000), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), Почесним знаком «За наукові досягнення» (2008)

ID: 0000509 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0000509

МАЛЬЦЕВА Ірина Андріївна

Посада: професор кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, перший проректор університету

Наукові ступінь і звання: доктор біологічних наук, професор

Наукові інтереси пов’язані з вивченням біорізноманіття та екології водоростей наземних і водних екосистем України. Є автором і співавтором близько 200 наукових праць. Член спецради із захисту дисертацій по спеціальності «Екологія» у Дніпровському національному університеті, входить до редколегії фахових наукових журналів «Екологія та ноосферологія», «Ґрунтознавство». Науковий керівник аспірантів

ID: 0011133 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011133

МАРЧЕНКО Оксана Анатоліївна

Посада:  професор кафедри економіки, управління та адміністрування

Вчений ступінь і звання: доктор економічних наук, професор

Наукова інтереси: механізми управління розвитком та удосконалення туристичної індустрії в Україні, принципи та механізми формування структури й конкурентоспроможності іміджевих брендів у галузі туризму, формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги регіональної структури туристичної індустрії.

МАСЛОВ Валерій Сергійович  

Доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2011 року.

Освіта:

 1. Київський державний інститут культури (рік закінчення – 1994 р. Спеціальність «Культурологія» кваліфікація «Педагог дозвілля, культосвітній працівник, організатор-методист культурно-освітньої діяльності»).

ID: 0002260 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0002260

МОЛОДИЧЕНКО Валентин Вікторович

Завідувач кафедри початкової освіти, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Міжнародної педагогічної академії, дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.

За значний внесок у розвиток педагогічної освіти був нагороджений:

 • Знак «Відмінник освіти України» (11.09.1998 р.)
 • Почесна грамота Верховної Ради України (30.04.2004 р.)
 • Цінний подарунок Верховної Ради України (26.08.2008 р.)
 • Знак «Петро Могила» (13.05.2009 р.)
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України (18.08.2010 р.)
 • Грамота Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Мелітопольської міської ради (21.09.2012 р.)
 • Подяка Міжнародного благодійного фонду «Допоможемо дітям разом»  (29.11.2013 р.)
 • Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня (26.07.2013 р.)
 • Знак Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (09.10.2013 р.)
 • Чисельні подяки та грамоти від керівництва навчальних закладів, які співпрацюють з університетом.

НАЙДИШ Андрій Володимирович

Доктор технічних наук, професор

Основні наукові роботи:

 1. Найдиш А.В. Згущення просторових ДПК на основі їх параметричного подання / А.В. Найдиш, Д.В. Спірінцев // Геометричне та комп’ютерне моделювання / ХДУХТ. – Харків, 2009.-  Вип. 23. – С. 66-71.
 2. Найдиш А.В. Досвід та перспективи діяльності мелітопольської школи прикладної геометрії / А.В. Найдиш // Геометрическое моделирование и компьютерные технологии: теория, практика, образование : материалы 6 международной научно-практической конф.,  21-24 апреля 2009г /  ХГУПТ. – Харьков, 2009. – С. 15-22.
 3. Найдиш А.В. Геометричне моделювання як засіб розв’язання екстремальних задач з не диференціюємими функціями  / А.В. Найдиш // [Електронний ресурс] Науковий вісник Тавр. держ. агротехнолог. університету / ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. – Вип. 1, т.1. – С. 59-64.
 4. Пат. 96028 Україна, МПК (2011) A01B 79/02. Спосіб смугового обробітку грунту при вирощуванні сільськогосподарських культур / Юрчук В.П., Вєтохін В.І., Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Найдиш А.В.; НТУУ «КПІ». – № a 2009 11439 ; заяв. 10.05.2011 ; публік. 26.09.2011, Бюл. №18.
 5. Найдиш А.В. Згущення плоского точкового ряду з використанням точкового числення Балюби-Найдиша / А.О. Бездітний, В.М. Верещага, А.В. Найдиш // Прикл. геом. та інж. графіка / КНУБА. – К.,  20012. – Вип. 89. – С. 79-81.

Нагороди:

Трудова відзнака “Знак Пошани”

Почесна грамота Міністерства АПК

ID: 0934492 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0934492

МОСКАЛЬОВА Людмила Юріївна

Доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи

Людмила Юріївна є автором понад 100 наукових публікацій, серед яких — 9 зарубіжні статті, 13 — свідоцтва про авторські права, 10 — навчальні програми з грифом Міністерства освіти і науки України, 8 — методичні рекомендації, 6 — навчальні посібники, які активно використовуються у навчальному процесі вищого навчального закладу.

Досягнення

 • У 2012 році нагороджена Почесним дипломом ХV Ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2012» (м. Київ) за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу.
 • У 2013 році отримала іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.
 • У 2015 році Москальова Людмила Юріївна була відзначена Подякою Вищої Лінгвістичної школи (м. Ченстохова, Польща) за проведення занять для польських соціальних педагогів.
 • У 2016 році нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України, з цього ж року здійснює керівництво науково-дослідною роботою «Теоретико-методичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я”, на яку отримане фінансування у рамках конкурсу для молодих вчених (Наказ Міністерства України від 15.08.2016 р. № 973 «Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, та формування тематичних планів у 2016 році»).
 • За успіхи в професійній діяльності, сумлінне виконання службових обов’язків і плідну науково-дослідну діяльність Москальова Людмила Юріївна неодноразово заохочувалася грошовою премією ректорату університету.
 • Представляється до нагородження нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України».

Державні та відомчі нагороди

 • Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (01.02.2010 р., 19.04.2010 р.),
 • Подяка[Запорізької обласної державної адміністрації (05.05.2014 р.),
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради (19.05.2015 р.),
 • Подяка МОН України (06.04.2016 р.),
 • Подяка Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (10.05.2016 р.)

ID: 0017491 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0017491

ОСАДЧИЙ Вячеслав Володимирович

Доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Заслужений діяч науки і техніки, академік Української Академії Акмеології, «Відмінник освіти України».

Має державні та відомчі нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007), знак «Відмінник освіти України» (2009), Подяка Прем’єр-міністра України (2013), Грамота Міністерства освіти і науки України (2016), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2017), Заслужений діяч науки і техніки (2018). Наукові досягнення та навчально-методичні здобутки В. В. Осадчого були відзначені стипендією Кабінету Міністрів України для молодих учених, Почесним Дипломом виставки «Інноваційні технології навчання», Почесними Дипломами виставок «Сучасна освіта в Україні — 2008», «Сучасна освіта в Україні — 2010», «Сучасна освіта в Україні — 2012»

ID: 0007961 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007961

ПАХАРЕНКО Валерій Олександрович

Доктор технічних наук, професор працює в МДПУ ім. Б.Хмельницького з 2015 року на посаді професора кафедри прикладної математики та інформаційних технологій.

У 1991 році захистив докторську дисертацію (тема «Физико-химические превращения при переработке наполненных термопластов»). У 1993 році отримав вчене звання професора кафедри технологічної  переробки пластмас та еластомерів.

З 2015 р. – член спеціалізованої вченої ради К18.053.02 (м. Мелітополь, МДПУ) по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка. У 2017 році пройшов стажування на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та компютерної графіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ.

ID: 1462092 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1462092

ПОДКОРИТОВ Анатолія Миколайович

Доктор технічних наук, професор, академік працює в МДПУ ім. Б.Хмельницького з 2014 року на посаді професора кафедри прикладної математики та інформаційних технологій.

Підготовлено та захищено 2 докторські та 13 кандидатських дисертацій. Автор понад 350 рукописних наукових і методичних робіт, опублікованих в Україні і за її межами. Дійсний член Академії наук вищої школи України з 1999р . Нагороджений орденом «Знак Пошани», «Відмінник освіти УКРАЇНИ», медаллю «Ветеран праці», ювілейною медаллю «За доблесну працю», срібною і бронзовою медалями ВДНГ. Президія Академії наук Вищої школи за роботу «Інженерна та комп’ютерна графіка» присуджено першу премію і диплом (номінація – «Учні»).

СЕГЕДА Наталя Анатоліївна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

Досягнення: Нагрудний знак “Відмінник освіти” (МОН України 25.09.2013 №93), відзнака Мелітопольської міської ради “За вагомий внесок у розвиток Мелітополя” ( 18.05.2015 р. № 490-к), медаль Запорізької обласної державної адміністрації “За розвиток Запорізького краю” ( 4.08.2017 р. № 189-к)

Наукові інтереси: Основним напрямком наукових досліджень є питання педевтології, акмеології, освітології; проблема професійного розвитку вчителя у системі безперервної педагогічної освіти; професійне, художньо-виконавське і особистісне зростання педагога-музиканта.

ID: 0007010 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007010

СИТНИК Олександер Миколайович

Посада: завідувач кафедри історії, професор

Наукові ступінь і звання: доктор історичних наук, доцент

Керівник науково-дослідницького центру ім. Дмитра Донцова та студентського науково-дослідного гуртка«Донцовці».

ID: 0004775 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004775

СОЛОНЕНКО Анатолій Миколайович

Доктор біологічних наук, професор,  ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 Нагороджений Знаком «Відмінник освіти України» (26.09.2000 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (05.06.2003 р.), Знаком «Петро Могила» (17.05.2006 р.), Почесною грамотою Запорізької обласної держадміністрації (01.11.2006 р.), Знаком «Василь Сухомлинський» (21.12.2007 р.), Нагрудним знаком Федерації профспілок України «Профспілкова відзнака» (19.09.2008 р.), Почесним званням «Заслужений працівник освіти України» (16.01.2009 р.), Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня (16.12.2009 р.), Нагрудним знаком «Заслужений працівник профспілки працівників освіти і науки України» — «Золота відзнака» (22.03.2011 р.), Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (01.10.2016 р.)

ID: 0555478 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0555478

СТАНІШЕВСЬКА Тетяна Іванівна

Посада: професор кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

Наукові ступінь і звання: доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії фізіологічних досліджень

Нагороджена нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» та «За наукові та освітні досягнення».

ID: 0007418 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007418

ТРОЇЦЬКА Олена Михайлівна

Професор кафедри філософії, доктор філософських наук, доцент

Основні ідеї та результати дослідження Олени Михайлівни викладені у 74 публікаціях, серед них 1 одноосібна монографія, 3 розділи у колективних монографіях, 16 статей у наукових фахових виданнях з філософських наук, 11 статей у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях, що внесені до міжнародних наукометричних баз наукового цитування, 22 публікації в інших наукових виданнях, тези та матеріали виступів на наукових конференціях, навчально-методичні розробки.

ID: 1257197 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1257197

ТРОЇЦЬКА Тамара Серафимівна

Доктор філософських наук, професор

Досягнення:

 • надруковано понад 230 наукових робіт, у тому числі 15 одноосібних та колективних монографій, навчальні посібники, серед них:
 • Axiological survey of the modern cultural-educational practices of personality : [monograph] / V.Molodychenko, R.I.Oleksenko, T.S.Troitska, O.V.Fedorova, G.G.Taranenko. – Melitopol: Melitopol Bohdan Khmelnytsky State University Press, 2016. – 208 p.
 • підготувала призерів ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Песоцька К. – диплом III ступеня, 2013 р.,
 • консультант грантового проекту молодих вчених, наукова бюджетна тема «Теоретико-методичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я» (номер державної реєстрації – 011U006913),
 • провідний науковий співробітник фундаментального наукового дослідження «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів» (номер державної реєстрації – 0113U000293), 2013-2015 рр.;
 • член Вченої ради, науково-методичної ради і науково-експертної ради МДПУ імені Б.Хмельницького;
 • член науково-методичної ради тьюторської асоціації України,.

ID: 0003999 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0003999

 

ХРИСТОВА Тетяна Євгенівна

Професор кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1990, біологія і хімія, вчитель біології і хімії середньої школи, Кандидат біологічних наук, доцент кафедри методики викладання біології та основ сільського господарства;

Наукові інтереси: адаптивна фізична культура, фізична реабілітація, корекція фізичних станів засобами лікувальної фізичної культури.

ID: 0004974 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004974

ЦАРЬКОВА Ольга Вікторівна

Доктор психологічних наук, заступник голови Ради молодих вчених

Досягнення:

 • 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • більше 100 науково-методичних публікацій

ID: 0110934 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0110934

Осадча Катерина Петрівна

Доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, член Тьюторської асоціації України, Computer Science Teachers Association та програми Women Techmakers, волонтер програми FIRST Lego League, онлайн-волонтер програми United Nations Volunteers, координатор філіалу «Дівчата STEM».

Нагороди, дипломи, грамоти, подяки:

 • Почесний диплом 13 міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» (2010),
 • Почесний диплом міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011» (2011),
 • Почесний диплом 15 ювілейної міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012» (2012),
 • Подяка Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2012),
 • Грамота оргкомітету всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт як науковому керівнику (2012),
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2012),
 • Почесна грамота Мелітопольської районної державної адміністрації (2013),
 • Грамота Мелітопольської районної ради (2016),
 • Подяка Голови Запорізької обласної державної адміністрації (2017).
 • У науковому доробку більше 160 наукових праць, зокрема у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних та у фахових виданнях України, а також монографії, навчально-методичні посібники, авторські свідоцтва та патенти.

ID: 0035062 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0035062