• Наказ № 68-01 від 14.04.2015 р. Про запобігання та виявлення академічного плагіату
  • Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
  • Наказ №03/01-05 від 14.04.2015 р. Про затвердження складу Постійної комісії з питань наукової етики та запобігання плагіату освітній діяльності МДПУ

Підкритерій 5.4 стосується забезпечення академічної доброчесності під час реалізації ОП. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Витяг із протоколу засідання НМР університету № 8 від 28.04.15 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наказ про запобігання та виявлення академічного плагіату (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наказ про коміссію із запобігання та виявлення академічного плагіату (ПЕРЕГЛЯНУТИ)