Вітаємо колектив молодих вчених із високою експертною оцінкою!
Наказом МОН України № 1532 від 04.12.2020 затверджено результати наукової і науково-технічної експертизи проміжних звітів за 2019 рік. Колектив молодих вчених, що виконує наукову роботу «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (науковий керівник Ковальова (Царькова) Ольга), отримав високу експертну оцінку – 85,7 балів! Вітаємо весь колектив і адміністрацію університету, що створили підґрунтя для продовження фінансування науки майбутнього!

 

Наказ про проведення першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочинається у 2021 році за рахунок коштів державного бюджету (ДЕТАЛЬНІШЕ)

Інформація про науково-дослідні роботи, які виконувалися в університеті за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

Прикладні

Розробка науково-інформаційної системи моніторингу та оцінки трансграничних міграцій птахів на Афро-Євразійському прольотному шляху в Азово-Чорноморському регіоні України у розрізі реалізації секторального принципу Директив Євросоюзу
№ держреєстрації: 0118U003262
Керівник проекту: доктор біологічних наук Черничко Йосип Іванович

Моніторинг сезонних орнітокомплексів та трансконтинентальних міграцій птахів і кажанів в Азово-Чорноморському регіоні як важлива складова в формуванні позитивного міжнародного інвестиційного іміджу щодо розвитку мережі вітрових електростанцій в Україні.
№ держреєстрації: 0117U004266
Керівник проекту: кандидат біологічних наук,  доцент Сіохін Валерій Дмитрович

Теоретико-методичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я.
№ держреєстрації: 0116U006913
Керівник проекту: доктор педагогічних наук, професор Москальова Людмила Юріївна