Міністерство освіти і науки України

 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Наукова сесія викладачів і студентів

„Наукові надбання університету: стан і перспективи розвитку”

 

Засідання студентської наукової лабораторії

 „Екоосвіта для сталого розвитку”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14 грудня 2010 року

Мелітополь


 

Засідання студентської наукової лабораторії

 „Екоосвіта для сталого розвитку”

 

 

Порядок роботи

 

1. Проблеми неперервної екологічної освіти (дитсадок-школа-ВНЗ)

2. Організаційні питання.

 

1400 – початок (28 аудиторія, корпус І)

 

 

Регламент

Доповідь – до 10 хвилин

Виступи під час обговорення - 5 хвилин

 


 

 

ВИСТУПИ

 

Молодиченко В.В. – проректор з наукової роботи, завідувач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності

Вступне слово

Фоміна Л.Г. – завідувач сектору з питань екології. Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

„Вітальне слово: „Роль молоді в вирішенні екологічних проблем”

Черничко Р.М. к.б.н., старший науковий співробітник НДІ Біорізноманіття надземних і водних екосистем півдня України

Вітальне слово: „Фундаментальні дослідження з галузі екології як основа екологічної освіти та просвіти”

Тараненко І.А. – в.о. директора Мелітопольського центра еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Вітальне слово: „Організація позашкільної екологічної освіти”

Мелаш В.Д.к.пед.н., доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Науковий координатор проекту „Екоосвіта для сталого розвитку”

„Організація методичної підготовки майбутніх вчителів екології”

Вахняк Н.В. – асистент кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Науковий куратор педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти

„Особливості формування екологічної культури майбутніх вихователів”

 

Нежинська Олена – студентка ІІІ курсу соціально-гуманітарного факультету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

„Виховання позитивно-емоційного ставлення до природи дітей дошкільного віку”

 

Шевченко Ганна – студентка ІІІ курсу соціально-гуманітарного факультету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

„Шляхи організації пошуково-дослідницької діяльності дітей в куточку природи”

 

Козачук Неля – студентка IV курсу соціально-гуманітарного факультету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

„Творчо-розвивальні технології в екологічній освіти дошкільників”

 

Криворотько Ірина – студентка V курсу соціально-гуманітарного факультету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

„Використання методу проектів у вихованні екологічної культури дошкільників”

 

Шишкіна Ю.О. – асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Науковий куратор педагогічних досліджень в галузі початкової школи.

„Особливості вихованні екокультури у початковій школі ”

 

Верніковська Євгенія, Голуб Юлія – студентки ІІІ курсу соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

„Екологічна освіта в контексті талерантності

 

Гнатів О.В. – асистент кафедри ботаніки та садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Науковий куратор педагогічних досліджень в галузі загальноосвітньої школи.

„Науково-дослідна робота студентів – активна форма екологічного виховання молоді”

 

Журавель Олена - студентка V курсу хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

„Екоосвіта молодших школярів”

 

Луценко Олександра - студентка ІV курсу хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

„Формування екологічної культури учнів на уроках хімії у 10-11 класах”

 

Бугонько Інна - студентка ІV курсу хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

„Екологічне виховання учнів в процессі вивчення курсу неорганізаційної хімії”

 

Фазилова Ельзара - студентка V курсу хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

„Формування екологічного мислення на основі факультативних занять у побутовій  хімії”

 

Тарасюк Вероніка - студентка V курсу хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

„Екологія та здоров’я людини”

 

 

Шкоденко Єлизавета - студентка V курсу химіко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

„Антиоксиданти в житті людини”