Мелаш Валентина Дмитрівна к. пед. н., доцент кафедри початкової освіти керівник студентської наукової лабораторіїЕкологічна освіта для сталого розвиткуМелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Вищу освіту здобула в Мелітопольському державному педагогічному університеті за фахом вчитель біології.

 

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Дидактичні основи формування екологічних знань та вмінь у молодших школярів в процесі позакласної та позакласної роботи” в Московському педагогічному університеті імені В.І. Леніна з спеціальності 13.00.01 – теорія і історія педагогіки, 13.00.02 – методика викладання біології.

 

У 2009 році ноострифікувала диплом кандидата педагогічних наук в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

 

Наукові інтереси: безперервна екологічна освіта для сталого розвитку.

 

Автор 67 наукових та навчально-методичних праць.

 

Електронна адреса:  nachobrazovanie@yandex.ua