Гнатів Олена Вікторівна – асистент предметної комісії з методики викладання біології кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Вищу освіту здобула навчаючись на природничо-географічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного університету (1999-2004), за фахом «географія-біологія». З 2005-2007 рр. – асистент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності. У 2007 р. вступила до аспірантури Мелітопольського державного педагогічного університету за напрямом «13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки». Наукові інтереси: екологічна освіта і виховання учнівської молоді, підготовка майбутніх учителів до здійснення екологічної освіти та виховання в сучасній загальноосвітній школі. Викладає дисципліну «методика викладання екології», спецкурс «екологічна етика». Здійснює керівництво педагогічною практикою студентів. Є співробітником студентської наукової лабораторії «Екоосвіта для сталого розвитку», а саме науковим куратором педагогічних досліджень в галузі загальноосвітньої школи. Має 15 наукових праць, з яких – 5 статей у фахових виданнях.

 

Електронна адреса: anela-8@mail.ru