Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Новини університету Кафедра української мови

Кафедра української мови

03.04.2015

Історія кафедри й основні напрямки її наукової

та навчальної діяльності

Викладачі кафедри плідно працюють над підвищенням свого наукового та методичного рівнів. Коло наукових зацікавлень викладачів кафедри – теоретичні та практичні аспекти вивчення сучасної української літературної мови. У 2003 році завершено роботу над темою кафедри «Сучасні тенденції у лінгвістичній підготовці вчителів-словесників». Досліджувана тема сприяла розширенню загальнолінгвістичної підготовки словесника, ознайомлювала з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства та  методами наукового дослідження мови.

Усебічному вивченню мовних явищ відповідала наукова тема, над якою працював колектив кафедри у 2004-2006 роках: «Структура і семантика мовних одиниць в синхронічному, діахронічному і дидактичному аспектах». Дослідження проводилося з позиції характеристики мовної ситуації, форм національної мови, стилістичної диференціації, зв’язку діалектів і стилів літературної мови, мовної культури і мовного виховання.

В умовах сьогодення постійно зростає рівень усвідомлюваності мовних проблем, простежуються аспекти переходу від системоцентризму до антропоцентризму. Цей дослідницький напрям реалізує певну концепцію розуміння процесів свідомого впливу на мовну діяльність. Саме з огляду на окреслену проблему з 2007 року кафедра розпочала працювати над темою «Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі», яку закінчено у 2012 році. Результатом наукового дослідження стало монографічне видання за цією ж темою. З 2012 року по 2014 рік кафедра української мови працювала над темою: «Мовний простір і культура комунікації», метою якої було дослідження впливу своєрідності об’єктивно-суб’єктивних чинників на функціонування мови з урахуванням рівня культурного розвитку України, оскільки наповнення мовного простору новою інформацією відбувається за рахунок мовних контактів. Практичний аспект дослідження передбачав акцентування уваги на умовах і критеріях ефективної комунікації.

З 2015 р. наукова тема, над якою працюють співробітники кафедри –«Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців».

Кафедра підтримує наукові зв’язки з різними вітчизняними й зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами. Тому члени кафедри – активні учасники міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових лінгвістичних і педагогічних конференцій. У межах наукової теми кафедри у вересні 2007 року та 2010 року проведено І та ІІ Міжнародні науково-практичні конференції «Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі». У 2012 році відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мовний простір і культура комунікації». У роботі конференцій взяли участь зарубіжні та вітчизняні науковці, які працюють у класичних, педагогічних та інших вищих навчальних закладах і наукових установах.

Кафедра співпрацює в межах наукової тематики з іншими кафедрами університету. Зокрема, вона є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії», у межах якої розглядалося питання «Мовне розмаїття і культура діалогу». На базі університету проводилася Міжнародна науково-практична конференція «Антропологізм в освітніх стратегіях і практиках сучасності: пошуки пріоритетів», де розглядалося питання «Антропокультурні властивості мови та мовний світ особистості».

Науково-дослідна діяльність студентів університету є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. При кафедрі під керівництвом Т.Г. Юрченко працює студентський науковий гурток «Лінгвістичні студії». Робота у студентських наукових групах на кафедрі дає можливість виявити талановиту студентську молодь. Студенти, які займаються науковою діяльністю, щороку беруть участь у Міжнародному конкурсі української мови імені П.Яцика, ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук. Кінцевим результатом роботи в студентських наукових групах є написання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням науково-методичного рівня, зокрема продовжують систематизувати й узагальнювати наукові та методичні здобутки з урахуванням найважливіших напрямів, ідей і проблем  сучасного мовознавства, впроваджувати результати наукових досліджень в навчальний процес, а також досліджувати найважливіші аспекти взаємодії мови і культури, головну увагу приділяючи особливостям збереження культурної інформації мовними одиницями різних рівнів мовної системи.

 

Міжнародна діяльність

Вже багато років викладачі кафедри плідно співпрацюють із вітчизняними та зарубіжними науковими осередками:

- товариством «Просвіта» (кандидат філологічних наук, доцент З.О. Митяй, кандидат філологічних наук, доцент О.Г. Хомчак, кандидат філологічних наук, доцент Т.Г. Юрченко);

- філологічним факультетом Південно-західного університету імені Неофіта Рильского (м. Благоєвград, Болгарія) кандидат філологічних наук, доцент В.М. Пачева;

- Малою академією наук, зокрема беруть участь у роботі секції «Українська мова» (кандидат філологічних наук, доцент З.О. Митяй);

- Північний (Арктичний) федеральний університет імені М.В. Ломоносова, м. Сєверодвінськ (Росія), (кандидат філологічних наук, доцент О.Г. Хомчак).

Вже стало доброю традицією кафедри в межах діалектологічної практики виїжджати студентським складом для збирання матеріалів на Західну Україну. Ця цікава робота сприяє накопиченню цінної наукової інформації, а захоплюючі екскурсії, які знайомлять з національною культурою та історією, звичаями й обрядами, пробуджують почуття патріотизму й гордості за Україну.

 

Зв'язки з міжнародними науковими закладами

Кафедра впродовж останнього часу в межах програми міжнародних зв'язків співпрацює з науковими закладами:

- Південно-Західним університетом «Неофіт Рилський» (м.Благоєвград);

- Північним (Арктичним) федеральним університетом імені М.В.Ломоносова;

- Пловдивським університетом імені ПаїсіяХілендарського;

- Дагестанським державним педагогічним університетом.

Проводяться спільні дослідження етнічної картини світу серед сучасних носіїв української, російської та болгарської мов з урахуванням регіональної та соціальної специфіки. Ця робота здійснюється за допомогою масових асоціативних експериментів з представниками різних соціальних груп населення Північного Приазов'я.

У 2009 році пройшла стажування на філологічному факультеті студентка ІУ курсу філологічного факультету Південно-Західного університету «Неофіт Рилський»  Р. Болгарії Дора Солакова Делчева. На кафедрі української мови працювала Джельова Антоонета Стефанова, головний асистент кафедри загального мовознавства та історії болгарської мови філологічного факультету Пловдивського університету імені Паїсія Хілендарського, відряджена з Республіки Болгарії для викладання болгарської мови.

На базі філологічного факультету працює лабораторія філологічних досліджень.

Роботу Лабораторії філологічних досліджень розпочато з 1 вересня 2010 року згідно з наказом  по університету № 535-02. Керівник лабораторії – кандидат  філологічних наук, доцент О.Г. Хомчак.

Наукова тематика – Концептологія в системі гуманітарних наук. Головною метою лабораторії є вивчення структури, оцінних компонентів і змісту ключових концептів слов’янської ментальності. Утвердження у філологічній науці поняття «концепт» окреслило нову тенденцію щодо розгляду способів, закономірностей і особливостей взаємодії мови та свідомості, розширило межі змістовного аналізу мовних явищ і надало більшої значущості та ефективності семантичним дослідженням. Когнітивний підхід дає змогу розкрити механізм відображення й розподілу в семантичній структурі мови знань про світ і саму мову.

Основне завдання – створення словника нового типу – словника концептів слов’янської ментальності, який буде створено на основі вільного асоціативного експерименту серед студентів різних факультетів МДПУ ім. Богдана Хмельницького.

У березні 2011 року на пленарному засіданні Міжнародного наукового семінару «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» відбулася презентація проекту першої частини «Українського асоціативного словника». За результатами роботи Міжнародного наукового семінару вийшов друком збірник наукових праць «Мова. Свідомість. Концепт»: зб. наук. праць / відп. ред. О.Г. Хомчак. – Вип. 1 – Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2011. – 316 с.

Співробітництво Лабораторії філологічних досліджень здійснюється із Севастопольським міським гуманітарним університетом, Кемеровським державним університетом (Росія), Північним (Арктичним) федеральним університетом імені М.В.Ломоносова (Росія).

У березні 2015 року відбувся ІV Міждисциплінарний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі». Проблематика семінару:

1. Комунікативно-функціональні аспекти мовної діяльності в поліетнічному середовищі.

2. Концептосфера та мовна картина світу.

3. Художній текст як феномен авторської моделі світу.

4. Міжкультурна комунікація у сфері професійної інтеграції.

5. Переклад як явище міжкультурної комунікації.

6. Інноваційні технології у теорії та практиці навчання мови й літератури.

Матеріали семінару надруковані в збірнику «Мова. Свідомість. Концепт».

 

Дисертаційні дослідження викладачів

Кандидат філологічних наук, доцент Митяй Зоя Олегівна – тема наукового дослідження «Структура функціонально-семантичного поля неповноти ознаки», 2001 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Юрченко Тетяна Григорівна – тема наукового дослідження «Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти», 2003 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Мінкова Ольга Федорівна – тема наукового дослідження «Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої української публіцистики», 2010 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Хомчак Олена Геннадіївна – тема наукового дослідження «Авторська позиція в романах І.О.Гончарова», 2007 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Пачева Валентина Миколаївна – тема наукового дослідження «Українські говори Запорізького Надазов’я», 2002 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Бабакова Ольга Володимирівна – тема наукового дослідження «Семантична структура та функціонування дієслів звучання», 2008 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Бабакова Ольга Володимирівна – тема наукового дослідження «Семантична структура та функціонування дієслів звучання», 2008 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Волкова Ірина Вікторівна – тема наукового дослідження «Формування і розвиток мовних компетентностей учнів 5-6 класів загальноосвітньої школи (на прикладі вивчення словотвору й орфографії», 2009 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Єрмоленко Світлана Іванівна – тема наукового дослідження «Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах», 2009 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Коваль Оксана Володимирівна – тема наукового дослідження «Мовотворчість поетів-“неокласиків“ та її роль у збагаченні виражально-зображальних засобів української мови», 2008 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Сіроштан Тетяна Василівна – тема наукового дослідження «Формування словотвірної структури nominaloci в новій українській мові кінця XVII ― початку XXI століття», 2011 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Гапєєва Ірина Миколаївна – тема наукового дослідження «Естетика мовотворчості поетів-шістдесятників», 2010 рік.

Кандидат філологічних наук, доцент Юрченко Олександр Віталійович – тема наукового дослідження «Концептосистема природних реалій Нижньої Наддніпрянщини та її вираження в мові місцевих поетів», 2011 рік.

 

Адреса кафедри:

м. Мелітополь,

вул. Карла Маркса, 24

тел. 44-04-63