Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)

Об'єкти інтелектуальної власності

23.02.2012

 

 

П. 58749 А, 2003 "Спосіб очистки води від катіонних поверхнево-активних речовин"
Стрельцова О.О., Тарасевич Ю.І., Хромишева О.О.
Забезпечуе очищення води. 

П. 39301 А, 2002 "Склад-пертворювач іржі"
Аносов І.П., Хорошилова Т.І., Хромишев В.О., Скороход С.Л.
Забезпечуе стабільність і довговічність металевих виробів. 

П. 36609, А 2001 “Полімерна композиція для антикорозійних покриттів”.
Хорошилова Т.І., Хромишев В.О., Хромишева О.О., Палєшко Л.В.
Забезпечує довговічність металевих виробів.

П. 38043 А, 2001 “Фільтрувальна речовина для очищення мастильно-охолоджувальних рідин.”
Просвірнін В.І., Бакуліна Т.Г., Масюткін Е.П..
Забезпечує повторне використання мастильно-охолоджувальних рідин.

П.38894.А, 2001. “Вібромагнітний сепаратор”.
Просвірнін В.І, Хассай Д.В., Кузнецов І.О.
Прискорює очишення відпрацьованих мастильно-оходжувальних рідин, а також відпрацьованих рідин від металевих домішок.

П. 55735 А., 2003 “Електромагнітний фільтр”.
Просвірнін В.І., Кузнецов І.О.
Прискорює очищення відпрацьованих мастил від металів.

П. 48528А., 2002. «Електромагнітний сепаратор».
Просвірнін В.І.. Хассай Д.В., Кузнецов І.О.
Прискорює сепарацію.

П. 50316 А., 2002. “Електромагнітний циклон”.
Провірнін В.І., Кузнецов І.О.
Прискорює сепарацію.

А. С. 282647 “Полимерная композиция”,
Ганчарова К.Н., Заславский Н.Н., Маисеенко П.К., Хорошилова Т.И.
Полімерна композиція з підвищенними можливостями до фарбування. 

А. С. 1228475 “Способ получения отвержденных полиефиров”,
Воронцова Н.Н., Хорошилова Т.И., Сукачев С.Б., Акутин М.С., Кервер М.Л., Стричин А.И.
Викорастано отверджувач-метал зі змінною валентністю для розширення асортименту отверджувачів.

А. С. 1550935 “Масло для гидравлических систем”.
Воронцова Н.Н., Зайковский В.М., Хорошилова Т.И., Воронцов А.И.
Викорастано поліуретан для підвищення надійності роботи гідравлічних систем.

А. С. 265437 “Способ получения стеклопластиков”.
Хорошилова Т.И., Кутепов Д.Ф., Девдариани Т.В., Заславский Н.Н.
Розширення асортименту склопластиків.

А. С. 1178660 “Бункерное устройство для трудносыпучих материалов”.
Агеев Ф.Г., Иванченко В.В., Хорошилова Т.И., Стричин А.И., Алексеева Е.С.
Запропановано устрій для переробки відходів склопластика.

А. С. 326507 “Способ определения полноты полимеризации отвержденных смол”.
Розроблено новий спосіб визначення гельфракції ультразвуковим методом.

А. С. 224053 “Способ изготовления стеклопластиков”.
Заславский Н.Н., Халабузарь В.Г., Хорошилова Т.И., Шварц С.А.
Розроблено новий метод виготовлення вітражів зі склопластиків.

А. С. “Способ изготовления полых стеклопластиковых изделей”.
Погодин В.Д., Хорошилова Т.И., Воронцова Н.Н., Нестеров Н.Г., Стричин А.И., Иванченко В.В., Белобородов В.А.
Розроблено новий метод намотки склопластиків і гель-покриття на основі поліуританів.  

А.С. 251580 “Способ получения магниевой соли 5-нитрофлуорантен-4- сульфокислоты”.
Зинченко В.М., Бурмистров С.И.
Розроблено нові речовини.

А.С. 271503 “Способ получения 6,7-дихлор-2-нитрофлуорантен 3,1-карбоновой кислоты”.
Зинченко В.М., Бурмистров С.И.
Розроблено похідні флуорентену.

А.С. 364602 “Способ получения 4,5,11-тринитрофлуорантен”.
Зинченко В.М., Бурмистров С.И.
Розроблено похідні флуорентену.

А.С. 321112 “Способ получения 11,12-дихлор-5-нитрофлуорантен-4- сульфокислоты”. Зинченко В.М., Бурмистров С.И.
Розроблено похідні флуорентену. Для фарбування полімерів.

А.С. 372207 “Способ получения 4,12-нитрофлуорантена”.
Зинченко В.М., Бурмистров С.И.
Розроблено похідні флуорентену. Для прискорення росту рослин

А.С. 21614 "Електронний журнал"
Додонов А.В. та Осадчий В.В.
Мережний програмний комплекс