Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)

Наукометрична база даних Scopus

06.04.2012

 

Про базу даних Scopus

SciVerse Scopus — це реферативна база даних і наукометрична платформа, що була створена в 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier. Станом на 2011 р. Scopus містить понад 46,6 млн реферативних записів. У тому числі, в базі даних проіндексовано 17 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 350 книжкових серій та 3,7 млн. праць конференцій. Видання індексуються у Scopus з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому.
Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Галузеве покриття розподіляється наступним чином:

  • Фізичні науки — 31%;
  • Медичні науки — 29%;
  • Соціогуманітарні науки — 22%;
  • Науки про життя — 18%.

За географічним охопленням Scopus також є універсальною базою даних, серед проіндексованих назв 47% видаються у Західній Європі, 33% — у Північній Америці, 9% — видання Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5% назв східноєвропейських видавців (в тому числі, близько 300 російських, 39 білоруських та 37 українських назв журналів) та по 2% видань з Австралії та Океанії, Африки та Південної Америки.
Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р. Тобто у Scopus підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у ресурсах, опублікованих після 1996 р.

ПЕРЕЛІК ЖУРНАЛІВ, ЩО ВІДОБРАЖЕНІ В БД SCOPUS та Web of Science

 

ISSN печатной версии Название журнала на языке оригинала (современное название) Название версии журнала в БД SCOPUS и Web of Science Страна издания Тематика
0555-1099 Прикладная биохимия и микробиология APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Россия, Москва Биологическая химия. Микробиология
0320-9725 Биохимия BIOCHEMISTRY-MOSCOW Россия, Москва Life SciencesBiochemistry, Genetics and Molecular BiologyBiochemistry

1990-7478 Biochemistry, Supplemental Series В Biochemistry, Supplemental Series B Россия, Москва Биологическая химия Медицинская биохимия
0132-3423 Биоорганическая химия Bioorganicheskaya Khimiya, Russian Journal of Bioorganic Chemistry Россия, Москва Химия. Биоорганическая химия. Природные органические соединения и их синтетические аналоги. Биология. Биотехнология
0022-0930 Журнал эволюционной биохимии и физиологии Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology Россия, Санкт-Петербург Биологическая химия
0204-3556 Химия и технология воды Journal of Water Chemistry and Technology Украина, Киев Химия
0022-4766 Журнал структурной химии Journal of Structural Chemistry Россия, Новосибирск Химия
0027-1314 Вестник Московского университета. Сер. 2. Химия Moscow University Chemistry Bulletin Россия, Москва Химия
0036-021X Успехи химии Russian Chemical Reviews Россия, Москва Химия
1061-9348 Журнал аналитической химии Journal of Analytical Chemistry Россия, Москва Аналитическая химия
1608-3172 Неорганические материалы Inorganic Materials Россия, Москва Неорганическая химия. Комплексные соединения. Технология неорганических веществ и продуктов
0012-5008 Доклады Российской академии наук Doklady Chemistry Россия, Москва Химия
0959-9436 Mendeleev Communications Mendeleev Communications Россия, Москва Химия
0201-8470 Український біохімічний журнал Ukrains'kyi biokhimichnyi zhurnal,Ukrainskii Украина, Киев Химия
1068-1620 Биоорганическая химия Russian Journal of Bioorganic Chemistry Россия, Москва Химия. Биоорганическая химия. Природные органические соединения и их синтетические аналоги Биология. Биотехнология
1070-3632 Журнал общей химии Russian Journal of General Chemistry Россия, Санкт-Петербург Химия
0036-0236 Журнал неорганической химии Russian Journal of Inorganic Chemistry Россия, Москва Неорганическая химия
OO44-4596 Журнал общей биологии Zhurnal Obshchei Biologii Россия, Москва Биология
1062-3590 Известия РАН. Сер. Биологическая BIOLOGY BULLETIN Россия, Москва Биология, биохимия, экология, зоология, ботаника, физиология
0012-4966 Доклады Российской академии наук Doklady Biological Sciences Россия, Москва Цитология. Генетика. Вирусология. Микробиология. Зоология. Экология. Морфология человека и животных. Иммунология.
10263470 Известия РАН. Серия биологическая Izvestiia Akademii nauk. Seriia biologicheskaia / Rossiiskaia akademiia nauk, Biology Bulletin Россия, Москва Биология
0131-1646 Физиология человека Fiziologiia cheloveka, Human Physiology Россия, Москва Физиология человека и животных
0869-8139 Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni I.M. Sechenova / Rossiiskaia akademiia nauk/ Neuroscience and Behavioral Physiology Россия, Санкт-Петербург Физиология человека и животных. Медицина и здравоохранение
0301-1798 Успехи физиологических наук Uspekhi Fiziologicheskikh Nauk Россия, Москва Физиология человека и животных
1995-4255 Сибирский экологический журнал Contemporary Problems of Ecology Россия, Новосибирск Охрана окружающей среды. Экология человека
1067-4136 Экология Russian Journal of Ecology Россия, Архангельск Охрана окружающей среды. Экология человека
1046-283X Computational Mathematics and Modeling Computational Mathematics and Modeling Россия, Москва Математика
0012-2661 Дифференциальные уравнения
Differential Equations Россия, Москва Дифференциальные уравнения с частными производными
1064-5624 Доклады Российской академии наук Doklady Mathematics Россия, Москва Математика
1064-5632 Известия РАН. Серия математическая Izvestiya. Mathematics Россия, Москва Математика
1560-5159 Фундаментальная и прикладная математика Fundamental and Applied Mathematics Россия, Москва Математика
1990-4789 Дискретный анализ и исследование операций
Journal of Applied and Industrial Mathematics Россия, Новосибирск Математика
0021-8928 Прикладная математика и механика Journal of Applied Mathematics and Mechanics Россия, Москва Математика. Механика
1064-2307 Известия РАН. Теория и системы управления Journal of Computer and Systems Sciences International Россия, Москва Кибернетика. Системы автоматического управления, регулирования и контроля
1818-9962 Lobachevskii Journal of Mathematics Lobachevskii Journal of Mathematics Россия, Республика Татарстан Математика
0032-9460 Проблемы передачи информации Problems of Information Transmission Россия, Москва Информатика
0040-585X Теория вероятностей и ее приложения Theory of Probability and its Applications Россия, Москва Теория вероятностей и математическая статистика
0023-1274 Кибернетика и системный анализ Kibernetika i Sistemnyj Analiz/ Cybernetics and Systems Analysis Украина, Киев Автоматизация и автоматизированные системы в образовании. Общие вопросы кибернетики. Системный анализ
0572-2691 Проблемы управления и информатики Journal of Automation and Information Sciences Украина, Киев Информатика. Кибернетика. Автоматика. Вычислительная техника
1028-334X Доклады Российской академии наук Doklady Earth Sciences Россия, Москва Геофизика. Океанология. Геология. Палеонтология. Геохимия. Минералогия. Петрография. География. Общие и комплексные проблемы естественных и точных наук. Почвоведение
1560-7496 Криосфера Земли Earth's Cryosphere Россия, Новосибирск Динамика атмосферы и океана. Гидрология суши. Геология. География
1064-2293 Почвоведение Eurasian Soil Science Россия, Москва Почвоведение
1875-3728 География и природные ресурсы Geography and Natural Resources Россия, Новосибирск География.Охрана окружающей среды. Экология человека
0016-8521 Геотектоника Geotectonics Россия, Москва геология
0373-2444 Известия РАН. Сер. географическая Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Geograficheskaya Россия, Москва География
1062-7391 Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых Journal of Mining Science Россия, Новосибирск Геология
1068-7971 Геология и геофизика Russian Geology and Geophysics Россия, Новосибирск Геофизика. Геология.
1814-2680 Вестник Санкт-Петербургского университета, Сер. Геология и геофизика Vestnik - Sankt-Petersburgskogo Universiteta, Seriya Geologiya i Geografiya Россия, Санкт-Петербург Геология. География
0205-9592 Психологический журнал Psikhologicheskii Zhurnal Россия, Москва Психология
0042-8841 Вопросы психологии Voprosy Psikhologii Россия, Москва Психология
0132-1625 Социологические исследования Sotsiologicheskie issledovaniia Россия, Москва Социология
OO44-5134 Зоологический журнал Zoologicheskii Zhurnal Россия, Москва Зоология
1436-4522 Образовательные технологии и общество Educational technology & society Россия, Республика Татарстан Народное образование. Педагогика
1060-9393 Russian education and society Russian education and society Соединенные Штаты Социология. Политика. Политические науки. Народное образование. Педагогика