Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)

Гранти

23.02.2012

 

Гранты на финансирование проектов от Вышеградского фонда


Лист облдержадміністрації

Международный Вышеградский фонд (The International Visegrad Fund) объявляет конкурс на финансирование проектов в сферах культурного сотрудничества, научного обмена и исследований, образования. Сферы финансирования:

 • культурное сотрудничество (фестивали, публикации);
 • научные обмены и исследования (конференции, публикации, исследования);
 • образование (семинары, летние школы);
 • обмены между молодежью (спорт, образовательные и культурные события для детей и молодежи);
 • кооперация между границами (события, которые будут проходить на границах двух стран-участников Вышеградской четверки);
 • развитие туризма (презентации, ярмарки).

Условия финансирования:

Фонд будет предоставлять преимущество тем проектам, в которых задействованы партнеры или соорганизаторы из всех четырех стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия).

Фонд не будет поддерживать проекты, в которых задействованы партнеры менее чем из трех этих стран, за исключением проектов в сфере Кооперации между границами (для проекта в этой области достаточно две страны).
Фонд может также принять участие в финансировании проектов, которые предлагаются или осуществляются вместе с сообществами вне стран Вышеградской четверки, в случае если такие проекты удовлетворяют цели Фонда.

Соискатели грантов из стран, которые не входят в Вышеградскую четверку могут подаваться на получение гранта на тех же условиях, но в этом случае проект должен быть тематически связан со странами Вышеградской четверки.

Проекты, которые входят в компетенцию и/или финансируются из государственных или местных бюджетов, не могут быть финансированы Фондом.

Фонд будет предоставлять преимущество проектам, которые направлены на развитие гражданского общества.

Финансовый взнос Фонда в проект не может превышать 50% общей стоимости проекта.

Фонд финансирует затраты:

 • на печать и публикацию материалов;
 • аренда помещений и необходимого оборудования;
 • жалованье артистам, художникам и т.п.;
 • размещение и проживание персонала;
 • транспортные услуги;
 • оплата экспертов;
 • перевод материалов;
 • призы и подарки;
 • затратные материалы для офиса и рекламные материалы;
 • средства на связи с общественностью;
 • разработка и поддержка вэб-страницы


26 вересня 2007 р. було укладено договір про співпрацю між лабораторією соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету та Всеукраїнською соціологічною службою.
Співробітництво буде здійснюватися в таких формах:
1. Об'єднувати зусилля колективів обох установ для організації та проведення соціологічних досліджень.
2. Виконувати взаємовигідні наукові програми та проекти.
3. Обмінюватися науковою інформацією та літературою.
4. Спільно проводити конференції, круглі столи, семінари.
5. Сторони, на основі консультацій, будуть визначати сфери та деталі співпраці.

01 вересня 2007 року було укладено угоду про спільну діяльніть в галузі освіти, між вищим навчальним закладом Інститутом реклами, надалі Інститут, у особі Ректора Ліфінцева Миколи Панасовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Мелітопольським державним педагогічним університетом, надалі, Університет у особі Ректора Аносова Івана Павловича, з другої сторони.
НАПРЯМКИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
1. Розробка та запровадження нових програм проекту "ВНЗ в школі".
2. Спільне проведення нарад, форумів, круглих столів, наукових симпозіумів, конференцій.
3. Обмін науковою інформацією та літературою.
4. Розробка плану спільних дій щодо просування регіону Східної Таврії як культурно-рекреаційного та туристично привабливого.
5. Розробка та запровадження програмно-методичних матеріалів для забезпечення навчального процесу.
6. Залучення до навчального процесу фахівців Сторін
7. Сприяння підвищенню кваліфікації фахівців Сторін.
8. Організація розробки і практичного відпрацювання нових науково-методичних матеріалів.
9. Організація роботи спільного науково-методичного, консультаційно-інформаційного центру.
10. Забезпечення практики і стажування викладачів і студентів.


В рамках гранту Офісу радника з питань сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Посольства Королівства Нідерландів в Україні Громадська екологічна організація „Лагуна” 15.11.06 звітувала про виконання проекту

„Розробка менеджмент плану природних комплексів та  ресурсів для водно-болотного угіддя міжнародного значення "Затока та коса Обитічна”

Результати:

 1. Підготовлено згідно вимог Рамсарської конвенції науково-технічний звіт з менеджменту водно – болотного угіддя "Затока та коса Обитічна”.

 2. Проведено обговорення менеджмент плану на рівні як державних структур так і громадcкості
  • Приморський район (Запорізька обл.), представники місцевої влади, державне підприємство „Приморське лісове господарство, орендарі територій – мисливські господарства, ресурсні організації, міжрайонна екологічна інспекція, громадcкість
  • Науково-технічна рада при Держуправлінні екології та природних ресурсів в Запорізький області
  • Постійна комісія з питань екології та природокористування Запорізької обласної ради (представлення на в’їзному засідання комісії у Приморському районі, 02.11.06).
 3. Розширено інформаційне поле навкруги проблем та природної значимості ВБУ "Затока та коса Обитічна” за рахунок підготовлених буклетів та плакатів.

Подальші дії

Підготовка та обговорення змін до положення ландшафтного заказнику „Обіточна затока” на  Науково-технічній раді при Держуправлінні екології та природних ресурсів в Запорізький області (грудень 2005 р.);

Представлення менеджменту  ВБУ "Затока та коса Обитічна” на засіданні Постійній комісії з питань екології та природокористу-вання Запорізької обласної ради (грудень 2005 р.);

Участь у формуванні розділу обласної програми „Про заходи з укріплення берегів Азовського моря та лиманів на території Запорізької області” щодо  плану дій та охорони природних комплексів водно – болотних угідь (грудень 2005р. – лютий 2006 р.);

Участь у розробки регіональної  схеми екомережі на території Запорізької області „Програма формування екомережі Запорізької області” (2007 р.);

Формування баз даних з біорізноманіття на Азово – Чорноморській орнітологічній станції для передачі інформації до  автоматизованої обласної  системи моніторингу біологічних ресурсів;

Проведення у школах м. Приморську природоохоронної акції „Зелена мозаїка та пташині вокзали – коса та затока Обитічна (02.02.2007 – міжнародний день водно – болотних угідь).

Що сприяло виконанню проекту

 1. Безкоштовна участь вчених Університету, НДІ, ТГАТА – державне значення заходів
 2. Попередні моніторингові бази даних Орнітологічної станції
 3. Порозуміння та професійний контакт у проведенні робіт між Університетом та ГЕО „Лагуна”
  • університет колективний член громадської організації
  • універсальний договір щодо спільного використання майна університету та проектних коштів ГЕО „Лагуна”
  • передача кафедрам університету матеріалів, плакатів, буклетів, наукових розробок
  • залучення студентів до проведення природоохоронних акцій та заходів
  • використання результатів робіт кафедрами та науковими підрозділами Університету та НДІ