Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:

Студентські наукові гуртки

22.09.2015

Графік роботи студентських наукових гуртків: третя середа щомісяця

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН
НАУКОВИЙ ГУРТОК "ІМПУЛЬС "
Тематика роботи гуртка:
«Морфо-функціональні особливості організму студентів»
Науковий керівник: д.пед.н., професор Аносов   І.П.
Староста: Горбань Д.Д., студентка магістратури

КАФЕДРА БОТАНІКИ І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
НАУКОВИЙ ГУРТОК "CATENA"
Тематика роботи гуртка:
«Еколого-біологічні особливості функціонування екосистем півдня України як збереження їх біологічного різноманіття»
Керівник: д.б.н., професор Мальцева І.А.
Староста: Негруля Д.М., студент магістратури

КАФЕДРА ОРГАНІЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК "СПЕКТР"
Тематика роботи гуртка:
«Біохімічні та технологічні аспекти охорони навколишнього середовища та його моніторинг»
Науковий керівник: асистент Рубан Г.В.
Староста: Бобрик А.Л., студент магістратури

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ЗООЛОГІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕКОЛАЙН»
Тематика роботи гуртка:
«Оцінка стану природних і штучних екосистем Північно- Західного Приазов’я»
Науковий керівник: к.б.н., доцент Кармишев Ю.В.
Староста: Куліш Т.С., студентка 314 гр.

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ
НАУКОВИЙ ГУРТОК "ФУЛЛЕРЕН"
Тематика роботи гуртка:
«Вивчення газових законів»
Науковий керівник: старший викладач Кулик І.О.
Староста: Лєвіна А.В., 420 гр.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО”
Тематика роботи гуртка:
«Розвиток мовної прагматичної та міжкультурної компетенції студентів в сфері ділового та фонового спілкування»
Науковий керівник: асистент Маслова А.В.
Староста: Глушак Г. - 514 гр.

КАФЕДРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА І МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЕСТРАДИ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ІМПРОВІЗАЦІЯ”
Тематика роботи гуртка:
«Розвиток виконавської майстерності майбутнього педагога-музиканта»
Науковий керівник: старший викладач Власенко Е.А.
Староста: Гайкова О. – 480 гр.

КАФЕДРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА І МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЕСТРАДИ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “АКЦЕНТ”
Тематика роботи гуртка:
«Художньо-творчий розвиток майбутніх музикантів»
Науковий керівник: к.пед.н., доцент Котова Л.М.
Староста: Мозговий Р. – 530/2 гр.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ACME-SCOOL”
Тематика роботи гуртка:
«Основи професіоналізму майбутнього вчителя мистецтва»
Науковий керівник: к.пед.н., доцент Ратко М.В.
Староста: Корогот М.В. – 513-с/2 гр.

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “АНІМАТОР”
Тематика роботи гуртка:
«Соціалізація дітей та молоді: пошуки та перспективи»
Науковий керівник: к.пед.н., доцент Волкова В.А.
Староста: Кабанов П.А. – 460 гр.

КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ЕРУДИТ”
Тематика роботи гуртка:
«Формування екологічної компетентності майбутніх вчителів початкових класів»
Науковий керівник: к.пед.н., асистент Чорна В.В.
Староста: Стрюкова С. – 223 гр.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ORDO AMORIS”
Тематика роботи гуртка:
«Психологічні засади гармонізації освітнього простору: проектування, моделювання та експертиза здоров’язбережного професійного зростання майбутніх фахівців»
Науковий керівник: к.психол.н., доцент Царькова О.В.
Староста: Радченко С.В. – 450 гр.


КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “СТВОРИ СЕБЕ САМ”
Тематика роботи гуртка:
«Духовно-моральний розвиток особистості майбутнього педагога в сучасних умовах навчально-виховного процесу вищої школи»
Науковий керівник: асистент Третякова І.С.
Староста: Абдураімова А.Р. - 420 гр.

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ІДЕЯ”
Тематика роботи гуртка:
«Роль освіти у формуванні життєвих цінностей сучасної молоді»
Науковий керівник: д.філос.н., доцент Олексенко Р.І.
Староста: Бондаренко А.А. – 413 гр.

НАУКОВИЙ ГУРТОК “КАМЕРТОН”
Тематика роботи гуртка: «Філософські-освітні детермінанти гармонізації розвитку студентської молоді в політкультурному суспільстві»
Науковий керівник:
д.філос.н., професор Волков О.Г.
Староста: Бондар Наталя – 114 гр.


ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТУРИЗМУ, СОЦІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА  КРАЄЗНАВСТВА
НАУКОВИЙ ГУРТОК «ТВОРЧІСТЬ»
Тематика роботи гуртка:
«Рекреаційна, туристична робота. Методика викладання географії»
Науковий керівник: к.геогр.н., доцент Байтеряков О.З.
Староста гуртка: Боговін І.О. -   М514 гр.

КАФЕДРА ІСТОРІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “КЛІО”
Тематика роботи гуртка:
«Актуальні проблеми історії України»
Науковий керівник: к.і.н, доцент Замуруйцев  О.В. .
Староста гуртка: Андросова М.С. – 450 гр.

КАФЕДРА ІСТОРІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “БОЛГАРИСТ”
Тематика роботи гуртка:
«Болгари Північного Приазов’я: історія, мова, культура»
Науковий керівник: асистент Красько Н.С.
Староста гуртка: Третяк Т.В., 313 гр.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ОЛІМП”
Тематика роботи гуртка:
«Педагогічні та методичні аспекти фізкультурно-спортивної діяльності та корекція стану здоров’я методами фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації»
Науковий керівник:  ст. викладач Купреєнко М.В.
Староста гуртка: Ганюкова І.Д. – 430 гр.


КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ГЕОЛОГІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ВСЕСВІТ”
Тематика роботи гуртка:
«Стан природокористування та природні ресурси Запорізького краю»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Стецишин М.М.
Староста гуртка: Шешоліна П.Ю., 113 гр.

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І КІБЕРНЕТИКИ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ПРОГРАМІСТ”
Тематика роботи гуртка:
«Сучасні інформаційні технології в освіті та бізнесі»
Науковий керівник: д.т.н. , професор  Єремєєв  В.С., ст. викладач Конюхов С.Л.
Актив студентів
1. Гаркушка Д.Ю.  – 430 і гр.
2. Пятниченко В.О. – 430-і гр.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “АКМЕ”
Тематика роботи гуртка:
«Сучасні технології навчання і виховання»
Науковий керівник: к.пед.н., доцент Бєльчева Т.Ф., к.пед.н., доцент Ізбаш С.С.
Староста: Садова Т.О. - М 575-і гр.

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “РАДИКАЛ”
Тематика роботи гуртка:
«Комп’ютерні технології при вивченні математики»
Науковий керівник: к.т.н., доцент Рубцов М.О., к.ф.-м.н. Баришевський С.О.
Староста: Сейдаметова З.Р. – 410 і

КАФЕДРА  МЕНЕДЖМЕНТУ І ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “МЕНЕДЖМЕР”
Тематика роботи гуртка:
«Якісний менеджмент як основа успіху сучасного підприємства»
Науковий керівник: к.геогр.н, доцент Донченко Л.М.
Староста: Астаф’єва М.С. – 540-і гр.

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “СОЦІОЛОГОС”
Тематика роботи гуртка: «Роль закладів освіти у формуванні ціннісних орієнтацій»
Науковий керівник
: к.соціол.н., доцент Глебова Н.І.
Староста: Маслов С.А. – 450-і гр.

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАУКОВИЙ ГУРТОК  “МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”
Тематика роботи гуртка:
«Обробка інженерної інформації за допомогою пакета MS Office»
Науковий керівник: к.т.н., доцент Спірінцев Д.В.
Староста: Лисенко К.Ю. – 410 гр.

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ДИВОСЛОВО”
Тематика роботи гуртка:
«Рідне слово в етнокультурному вимірі»
Науковий керівник: к.філол.н., доцент Юрченко Т.Г.
Староста:  Зайцева Т.В. - 541-ф

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ ”
Тематика роботи гуртка:
«Художній твір як цілісність»
Науковий керівник: к.філол.н., старший викладач Огульчанська О.А.
Староста: Василенко Н.В. - 441-ф гр.

КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ”
Тематика роботи гуртка:
« Когнитивні дослідження у сучасному мовознавстві»
Науковий керівник: к.філол.н., доцент Жигоренко І.Ю.
Староста: Луханова А.М. -   515 гр.

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
НАУКОВИЙ ГУРТОК “ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ”
Тематика роботи гуртка:
«Тенденції у сучасній лінгвістиці тексту»
Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Котлярова В.Ю.
Староста:  Кучерява Н.А. - 113-ф гр.