Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Наукова діяльність

Науковий відділ інформує

11.11.2017Загальноуніверситетський конкурс імені Богдана Хмельницького

МДПУ імені Богдана Хмельницького проводить іменні факультетські конкурси студентських творчих робіт та  загальноуніверситетський конкурс імені Богдана Хмельницького в два етапи: I етап – іменний факультетський конкурс студентських творчих робіт, II етап - загальноуніверситетський конкурс імені Богдана Хмельницького.

Перший етап проводиться в Навчально-науковому інституті соціально-педагогічної та мистецької освіти та факультетах університету з 20-24 листопада 2017 р. Конкурсні роботи студенти можуть надати до деканатів факультетів та інституту.

Другий етап відбудеться 7 грудня 2017 р. До участі запрошуються переможці які посіли призові місця іменних факультетських конкурсів студентських творчих робіт.


Перший тур  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р.

МДПУ імені Богдана Хмельницького проводить Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р. з 20 листопада 2017 р. по 15 грудня 2017 р. у Навчально-науковому інституті соціально-педагогічної та мистецької освіти та факультетах університету.


Про підготовку звітної документації щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності університету за 2017 рік.

Відділ наукової роботи студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького  з метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності та складання щорічного звіту за 2017 рік  до 25.12.2017 р. приймає звітну документацію згідно Наказу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького №128/37-06 від 13.11.2017 р.


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р.

Відділ наукової роботи студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького до 10.01.2018 р. приймає студентські наукові роботи оформлені відповідно до вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605. Супровідні документи за адресою http://www.mdpu.org.ua/new/uk/naukova-djalnst/1110.html


Екзаменаційний центр Goethe-Institut в Україні інформує щодо мовних іспитів на міжнародні мовні сертифікати з німецької мови, що проходитимуть в Центрах німецької мови та в Goethe-Institut в Україні у 2017 році.

Ознайомитися з календарем іспитів  та попередньої реєстрації можна за посиланням:

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/prf.html

 

В Мелітополі іспити пропонуються на рівнях

B1 https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/prf/gzb1/ter.html 

В2 https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/prf/gzb2/ter.html

і проходитимуть 17.06.2017 року.

Реєстрація на іспити проводиться онлайн 18.–23.05.2017

Заповнити та відправити онлайн-формуляр можна на вказаному сайті.

 


 

Заключний звіт незалежного європейського аудиту національної системи досліджень та інновацій України

 


Редколегія збірника наукових праць «ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ» (http://plaw.nlu.edu.ua/) запрошує до публікації наукових статей проблемного, узагальнюючого й методичного характеру, присвячених актуальним проблемам правознавства, що раніше ніде не друкувались. Статті приймаються українською, англійською або російською мовами. Засновник і видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. (ДОКЛАДНІШЕ)До відома молодих учених! Оголошується конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених.

Міністерство освіти і науки України оголосило про конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах (далі – ВНЗ та НУ), що належать до сфери управління МОН (далі – Конкурс), подальше виконання яких розпочнеться у 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.Шановні науковці, викладачі, док ауковці, докторанти та аспіранти! Запрошуємо до публікації в електронному науковому рецензованому фаховому виданні «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ» (ДОКЛАДНІШЕ)

Научный журнал «Экономика и Финансы» с целью публикации результатов научно-исследовательских работ приглашает научных работников и всех заинтересованных лиц принять участие в написании коллективных научных монографий:
«Учет, анализ и аудит деятельности предприятий: проблемы, тенденции, перспективы» в рамках комплексной темы исследования: «Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности субъектов хозяйствования» (номер государственной регистрации 0113U007515). (ДОКЛАДНІШЕ)

«Экономическая безопасность: теория, методология, практика» в рамках комплексной темы исследования: «Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации мировой экономики» (номер государственной регистрации 0113U007516) (ДОКЛАДНІШЕ)

«Стратегический учет, анализ и аудит: теория, методология, практика»
в рамках комплексной темы исследования: «Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности субъектов хозяйствования» (номер государственной регистрации 0113U007515) (ДОКЛАДНІШЕ)

Авторам статей выдается справка об участии в разработке научной темы.Кафедра обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу запрошує всіх бажаючих прийняти участь у написанні колективної монографії ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ в межах завершуваних тем досліджень:
1) Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в Україні (державний реєстраційний номер 0110U002376);
2) Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем (державний реєстраційний номер 0111U004341)
(ДОКЛАДНІШЕ)Пропонуємо Вам розмістити наукові публікації у електронному науковому фаховому виданні Житомирського державного університету імені Івана Франка у галузі економічних наук «Економіка. Управління. Інновації».  (ДОКЛАДНІШЕ)Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії «Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології». Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати доктор економічних наук, професор Костянтин Сергійович Шапошников. Монографія видається з присвоєнням їй УДК, ББК і номера ISBN, а також передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ВНЗ України, щоб з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів: науковців, аспірантів, студентів.
Матеріали, опубліковані в монографії, будуть розміщені на сайті www.elibrary.ru, що забезпечить їхню індексацію у наукометричній базі РІНЦ. Це дозволить відстежити цитованість монографії у наукових виданнях. (ДОКЛАДНІШЕ)Міжнародний науковий журнал The Advanced Science Journal™ (ISSN 2219-746X, e-ISSN 2219-7478, DOI: 10.15550/ASJ, OCLC 881627503) запрошує до публікації наукових праць у Сполучених Штатах Америки та Китаї у 2015-2017 роках. (ДОКЛАДНІШЕ)Науковий журнал «Економіка і Фінанси» з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: «Економічна ефективність підприємництва в умовах нестабільної економіки» в рамках комплексної теми дослідження:  «Підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм в умовах фінансово-економічної нестабільності» (номер державної реєстрації 0114U006193).
Авторам статей надається довідка про участь у розробці наукової теми.
Монографії буде надано ISBN с вихідними даними Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America.

Обов’язкові примірники монографії будуть розміщені у Библиотеці Конгресу США (Library of Congress United States of America).
(ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Лондонским университетом (Великобритания) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «British Journal of Science and Education» (ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Колумбийским университетом (США) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «American Journal of Scientific Research» (ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Мельбурнским университетом (Австралия) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «Australian science review» (ДОКЛАДНІШЕ)