Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Конференції

Конференції

01.03.2017

Запрошуємо до участі:

 

2017 рік

БЕРЕЗЕНЬ*у роботі міжнародної науково-практичної конференції «ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»

Дата проведення: 21-22 березня 2017 р.

Місце проведення: м. Мукачево (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі міжнародної науково-практичної конференції «УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ І ВИКЛИКИ»

Дата проведення: 22-23 березня 2017 р.

Місце проведення: Мукачівський державний університет (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Другої Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах»

Дата проведення: 24-25 березня 2017 р.

Місце проведення: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (ДОКЛАДНІШЕ)


ОГОЛОШУЮЄТЬСЯ V-й СЕЗОН МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ TOT-EUROPEAN-2017

Дата проведення: з березня по липень 2017 р.

Перший навчальний модуль: 24-26 березня 2017 р.

Місце проведення занять: м. Київ, Східно-Європейський Інститут Психології  (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури»

Дата проведення: 29 березня 2017 року

Місце проведення: м. Маріуполь (ДОКЛАДНІШЕ)

 

 

КВІТЕНЬ


у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з педагогіки та дитячої психології Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільстві

Дата проведення: 7-8 квітня 2017 року

Місце проведення: м. Київ, вул. Шовковична, 25, Кловський ліцей № 77 (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ, ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ”

Дата проведення: 18-19 квітня 2017р.

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв. (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ”

Дата проведення: 19-20 квітня 2017р.

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв. (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія геокультури»

Дата проведення: 20-21 квітня 2017 р.

Місце проведення: у Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва. (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

Дата проведення: 20-21 квітня 2017 р.

Місце проведення: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів „ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ”

Дата проведення: 20 квітня 2017 року

Місце проведення: на базі Національного авіаційного університету (м. Київ) (ДОКЛАДНІШЕ)


в роботі XXIІ Міжнародної науково-методичної конференції «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ»

Дата проведення: 20-21 квітня 2017р.

Місце проведення: м. Одеса (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп'ютерні технології», присвячена актуальним напрямкам розвитку інформаційних технологій в Україні та світі.

Дата проведення: 20-22 квітня 2017 року

Місце проведення: в Центральноукраїнському національному технічному університеті (м. Кропивницький) (ДОКЛАДНІШЕ)


у Першій Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки».

Дата проведення: 21 квітня 2017 року

Форма участі у конференції: дистанційна. (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)»

Дата проведення: 21-22 квітня 2017 року

Місце проведення: у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (ДОКЛАДНІШЕ)


Міжнародна науково-практична конференція "ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМА"

Дата проведення: 24-25 квітня 2017 року

Місце проведення: м. Кам’янець-Подільський (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Міжнародної інтернет-конференції «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій».

Дата проведення: 25-26 квітня 2017 року

Місце проведення: на базі Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ Донецької області) (ДОКЛАДНІШЕ)


у Міжнародній науково-практичній конференції «Обліково-аналітичне забезпечення розвитку місцевих громад»

Дата проведення: 27 квітня 2017 р.

Місце проведення: м. Сєвєродонецьк (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Міжнародної наукової конференції «ГРЕЦЬКА ГРОМАДА НІЖИНА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

Дата проведення: 27-28 квітня 2017 року

Місце проведення: м. Ніжин (ДОКЛАДНІШЕ)


у IV Всеукраїнському форумі студентів, аспірантів і молодих учених

Дата проведення: 27-28 квітня 2017 року

Місце проведення: на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. (ДОКЛАДНІШЕ)


Міжнародний семінар Хмарні технології в освіті

Дата проведення: 28 квітня 2017 р.

Місце проведення: Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні (ДОКЛАДНІШЕ)

 

 

ТРАВЕНЬ


у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові розробки, передові технології, інновації"

Дата проведення: 6-8 травня 2017

Місце проведення: Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Регіональної науково-практичної конференції «Науково-методична робота у сучасному закладі освіти: стан, проблеми, перспективи».

Дата проведення: 11 травня 2017 року

Місце проведення: Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (ДОКЛАДНІШЕ)


у міжнародній науковій конференції "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур"

Дата проведення: 12-13 травня 2017 р.

Місце проведення: Національний університет «Острозька академія» (ДОКЛАДНІШЕ)


у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток харчових виробництв,  ресторанного та готельного господарств  і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність»

Дата проведення: 18 травня 2017 р.

Місце проведення: м. Харків (ДОКЛАДНІШЕ)


в Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри»

Дата проведення: 18-19 травня 2017 року

Місце проведення: Київський кооперативний інститут бізнесу і права (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці»

Дата проведення: 18-19 травня 2017 р.

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська стратегія створення освітнього середовища у вищих технічних і професійних навчальних закладах»

Дата проведення: 18-20 травня 2017 року

Місце проведення: на базі Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). (ДОКЛАДНІШЕ)

 

 

ЖОВТЕНЬ


у Всеукраїнській науковій конференції  „Іван Ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми”,  присвяченій 110-ій річниці від дня народження проф. І. І. Ковалика.

Дата проведення: 26–27 жовтня 2017 р.

Місце проведення: Львівський національний університет ім. Івана Франка. (ДОКЛАДНІШЕ)

 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Шановні науковці, викладачі, док ауковці, докторанти та аспіранти! Запрошуємо до публікації в електронному науковому рецензованому фаховому виданні «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ» (ДОКЛАДНІШЕ)

 


Редколегія збірника наукових праць «ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ» (http://plaw.nlu.edu.ua/) запрошує до публікації наукових статей проблемного, узагальнюючого й методичного характеру, присвячених актуальним проблемам правознавства, що раніше ніде не друкувались. Статті приймаються українською, англійською або російською мовами. Засновник і видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. (ДОКЛАДНІШЕ)

 


Гуманітарний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у формуванні 7-го випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії». (ДОКЛАДНІШЕ)


Запрошуємо Вас до співпраці зі Збірником наукових праць «Професійна освіта: проблеми і перспективи» Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, який входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 1411 від 10.10.2013 р.) та Бібліометрики Української науки.

Увага! Готується до випуску № 12, який буде виданий до кінця квітня 2017 р. (ДОКЛАДНІШЕ)


Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології ЗАПРОШУЄ ДО ПУБЛІКАЦІЇ у Збірнику студентських наукових робіт «STUDIA PHILOLOGICA» Для публікації статті у Збірнику  необхідно до 30 квітня 2017 року надіслати довідку про автора та статтю (ДОКЛАДНІШЕ)


*Высшая школа управления и администрации в Ополе (Польша) приглашает вас принять участие в написании коллективной монографии: PRZEMIANY W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE: ASPEKTY SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I HUMANITARNE Издание запланировано на март 2017 г. (ДОКЛАДНІШЕ)
Научный журнал «Экономика и Финансы» с целью публикации результатов научно-исследовательских работ приглашает научных работников и всех заинтересованных лиц принять участие в написании коллективных научных монографий:
«Учет, анализ и аудит деятельности предприятий: проблемы, тенденции, перспективы» в рамках комплексной темы исследования: «Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности субъектов хозяйствования» (номер государственной регистрации 0113U007515). (ДОКЛАДНІШЕ)

«Экономическая безопасность: теория, методология, практика» в рамках комплексной темы исследования: «Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации мировой экономики» (номер государственной регистрации 0113U007516) (ДОКЛАДНІШЕ)

«Стратегический учет, анализ и аудит: теория, методология, практика»
в рамках комплексной темы исследования: «Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности субъектов хозяйствования» (номер государственной регистрации 0113U007515) (ДОКЛАДНІШЕ)

Авторам статей выдается справка об участии в разработке научной темы.Кафедра обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу запрошує всіх бажаючих прийняти участь у написанні колективної монографії ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ в межах завершуваних тем досліджень:
1) Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в Україні (державний реєстраційний номер 0110U002376);
2) Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем (державний реєстраційний номер 0111U004341)
(ДОКЛАДНІШЕ)Пропонуємо Вам розмістити наукові публікації у електронному науковому фаховому виданні Житомирського державного університету імені Івана Франка у галузі економічних наук «Економіка. Управління. Інновації».  (ДОКЛАДНІШЕ)Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії «Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології». Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати доктор економічних наук, професор Костянтин Сергійович Шапошников. Монографія видається з присвоєнням їй УДК, ББК і номера ISBN, а також передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ВНЗ України, щоб з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів: науковців, аспірантів, студентів.
Матеріали, опубліковані в монографії, будуть розміщені на сайті www.elibrary.ru, що забезпечить їхню індексацію у наукометричній базі РІНЦ. Це дозволить відстежити цитованість монографії у наукових виданнях. (ДОКЛАДНІШЕ)Міжнародний науковий журнал The Advanced Science Journal™ (ISSN 2219-746X, e-ISSN 2219-7478, DOI: 10.15550/ASJ, OCLC 881627503) запрошує до публікації наукових праць у Сполучених Штатах Америки та Китаї у 2015-2017 роках. (ДОКЛАДНІШЕ)Науковий журнал «Економіка і Фінанси» з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: «Економічна ефективність підприємництва в умовах нестабільної економіки» в рамках комплексної теми дослідження:  «Підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм в умовах фінансово-економічної нестабільності» (номер державної реєстрації 0114U006193).
Авторам статей надається довідка про участь у розробці наукової теми.
Монографії буде надано ISBN с вихідними даними Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America.

Обов’язкові примірники монографії будуть розміщені у Библиотеці Конгресу США (Library of Congress United States of America).
(ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Лондонским университетом (Великобритания) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «British Journal of Science and Education» (ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Колумбийским университетом (США) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «American Journal of Scientific Research» (ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Мельбурнским университетом (Австралия) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «Australian science review» (ДОКЛАДНІШЕ)Науковий журнал «Економіка і Фінанси» з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» в рамках комплексної теми дослідження: «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» (номер державної реєстрації 0114U006191).
Авторам статей надається довідка про участь у розробці наукової теми. Монографії буде надано ISBN с вихідними даними видавництва Канади. (ДОКЛАДНІШЕ)Редколегія збірника наукових праць «Грані історії» (затверджений ВАК України як фахове видання з історії від 22.12.2010 р. № 1-05/8) запрошує Вас надсилати свої статті.
Мета та тематична спрямованість видання: висвітлення проблем з вітчизняної та світової історії. (ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Мельбурнским университетом (Австралия) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале  «Australian science review» (Австралийское научное обозрение) (ДОКЛАДНІШЕ)Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, Совет молодых учёных предлагает публиковать статьи в межвузовском сборнике трудов молодых учёных Дрогобычского государственного педагогического университета имени Иван Франко «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» (раздел «Искусствоведение») (ПОДРОБНЕЕ)