Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Конференції

Конференції

06.07.2016


ЗАПРОШУЄМО ДО ПУБЛІКАЦІЙ


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» (ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ) ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ФОРМУВАННЯ ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУ (ДОКЛАДНІШЕ)Предлагаем Вам опубликовать свои научные труды в области управления и хозяйствования в отрасли транспорта и смежных отраслях в сборнике научных работ «Развитие методов управления и хозяйствования на транспорте».
Срок подачи Заявок, текстов и оплаты: до 15 июля 2016 г. (ДОКЛАДНІШЕ)
Шановні науковці!
Інформуємо Вас, що відкрито прийом статей до публікації у І випуску наукового журналу «INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE» (ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ) (№ 1 (1), 2016).
Запрошуємо до публікації. Журнал зареєстровано в м. Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) ISSN 2414-6714  Матеріали приймаються до 28 березня 2016 року.
Оnline-версія журналу: http://naukajournal.org/index.php/ISMSD (ДОКЛАДНІШЕ)Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» 1 (08) січень 2016 р. Метою журналу є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. (ДОКЛАДНІШЕ)Научный журнал «Экономика и Финансы» с целью публикации результатов научно-исследовательских работ приглашает научных работников и всех заинтересованных лиц принять участие в написании коллективных научных монографий:
«Учет, анализ и аудит деятельности предприятий: проблемы, тенденции, перспективы» в рамках комплексной темы исследования: «Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности субъектов хозяйствования» (номер государственной регистрации 0113U007515). (ДОКЛАДНІШЕ)

«Экономическая безопасность: теория, методология, практика» в рамках комплексной темы исследования: «Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации мировой экономики» (номер государственной регистрации 0113U007516) (ДОКЛАДНІШЕ)

«Стратегический учет, анализ и аудит: теория, методология, практика»
в рамках комплексной темы исследования: «Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности субъектов хозяйствования» (номер государственной регистрации 0113U007515) (ДОКЛАДНІШЕ)

Авторам статей выдается справка об участии в разработке научной темы.Кафедра обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу запрошує всіх бажаючих прийняти участь у написанні колективної монографії ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ в межах завершуваних тем досліджень:
1) Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в Україні (державний реєстраційний номер 0110U002376);
2) Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем (державний реєстраційний номер 0111U004341)
(ДОКЛАДНІШЕ)Пропонуємо Вам розмістити наукові публікації у електронному науковому фаховому виданні Житомирського державного університету імені Івана Франка у галузі економічних наук «Економіка. Управління. Інновації».  (ДОКЛАДНІШЕ)Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії «Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології». Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати доктор економічних наук, професор Костянтин Сергійович Шапошников. Монографія видається з присвоєнням їй УДК, ББК і номера ISBN, а також передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ВНЗ України, щоб з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів: науковців, аспірантів, студентів.
Матеріали, опубліковані в монографії, будуть розміщені на сайті www.elibrary.ru, що забезпечить їхню індексацію у наукометричній базі РІНЦ. Це дозволить відстежити цитованість монографії у наукових виданнях. (ДОКЛАДНІШЕ)Факультет международной экономики Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара приглашает авторов принять участие в публикации статей в журнале «ВЕСТНИК ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия «МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИЙ».
ІSSN вісника 2409-7101.
Вестник включен в перечень специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, согласно приказу МОН Украины № 747 от 13.07.2015 г.
Готовится к изданию пятый выпуск журнала. Конечный срок подачи авторских рукописей в текущий выпуск – 15 ноября 2015 г.
(ДОКЛАДНІШЕ)Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра української літератури запрошує до публікації у фаховому збірнику «Наукові записки» Серія: Філологічні науки (літературознавство), який входить до переліку фахових видань України (див.: Серія: Філологічні науки. – Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України 04.07.2014 № 793)
Збірник має УДК, ББК та номер ISBN.
Матеріали необхідно надсилати до 01 квітня 2016 року. (ДОКЛАДНІШЕ)


КАФЕДРА АУДИТУ, РЕВІЗІЇ ТА АНАЛІЗУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ФОРМУВАННЯ ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.
Збірник наукових праць «Економічний аналіз» входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (постанова Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. No 1-05/4 // Бюлетень ВАК України. – 2009.– No 11. – С. 6) та індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах.
Рукописи до журналу приймаються однією із трьох мов: українською, російською, англійською. Перевага надається рукописам англійською мовою. (ДОКЛАДНІШЕ)


Шановні колеги! Приймаємо матеріали до чергового випуску наукового збірника “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта”. Серія історична та філологічна. Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3).
(ДОКЛАДНІШЕ)Умови публікації статей у науковому віснику Херсонськогодержавного університету. Серія «Економічні науки» випуск 12/2015 (ДОКЛАДНІШЕ)Національний авіаційний університет, Інститут екологічної безпеки, кафедра екології запрошують до участі у І Всеукраїнському конкурсі (згідно листа МОН України № 14.1/10-2981 від 17.09.14 р.): «МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2015»  (ДОКЛАДНІШЕ)Філологічний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 5-му випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії». (ДОКЛАДНІШЕ)Міжнародний науковий журнал The Advanced Science Journal™ (ISSN 2219-746X, e-ISSN 2219-7478, DOI: 10.15550/ASJ, OCLC 881627503) запрошує до публікації наукових праць у Сполучених Штатах Америки та Китаї у 2015-2017 роках. (ДОКЛАДНІШЕ)Науковий журнал «Економіка і Фінанси» з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: «Економічна ефективність підприємництва в умовах нестабільної економіки» в рамках комплексної теми дослідження:  «Підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм в умовах фінансово-економічної нестабільності» (номер державної реєстрації 0114U006193).
Авторам статей надається довідка про участь у розробці наукової теми.
Монографії буде надано ISBN с вихідними даними Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America.

Обов’язкові примірники монографії будуть розміщені у Библиотеці Конгресу США (Library of Congress United States of America).
(ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Лондонским университетом (Великобритания) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «British Journal of Science and Education» (ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Колумбийским университетом (США) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «American Journal of Scientific Research» (ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Мельбурнским университетом (Австралия) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «Australian science review» (ДОКЛАДНІШЕ)Науковий журнал «Економіка і Фінанси» з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» в рамках комплексної теми дослідження: «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» (номер державної реєстрації 0114U006191).
Авторам статей надається довідка про участь у розробці наукової теми. Монографії буде надано ISBN с вихідними даними видавництва Канади. (ДОКЛАДНІШЕ)Редколегія збірника наукових праць «Грані історії» (затверджений ВАК України як фахове видання з історії від 22.12.2010 р. № 1-05/8) запрошує Вас надсилати свої статті.
Мета та тематична спрямованість видання: висвітлення проблем з вітчизняної та світової історії. (ДОКЛАДНІШЕ)КАФЕДРА АУДИТУ, РЕВІЗІЇ ТА АНАЛІЗУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ФОРМУВАННЯ ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.
Збірник наукових праць «Економічний аналіз» входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (постанова Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 1-05/4 // Бюлетень ВАК України. – 2009.– № 11. – С. 6) та індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах.
Рукописи до журналу приймаються однією із трьох мов: українською, російською, англійською. (ДОКЛАДНІШЕ)Інформуємо Вас, що продовжується прийом статей до публікації у першого випуску наукового журналу «Парадигма пізнання: гуманітарні питання». Запрошуємо до публікації. Журнал включено до наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE INDEX», ліцензійний договір № 630-10/2013.   (ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Мельбурнским университетом (Австралия) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале  «Australian science review» (Австралийское научное обозрение) (ДОКЛАДНІШЕ)Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, Совет молодых учёных предлагает публиковать статьи в межвузовском сборнике трудов молодых учёных Дрогобычского государственного педагогического университета имени Иван Франко «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» (раздел «Искусствоведение») (ПОДРОБНЕЕ)