Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Конференції

Конференції

01.03.2017

Запрошуємо до участі:

 

2017 рік

 

КВІТЕНЬ


у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з педагогіки та дитячої психології Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільстві

Дата проведення: 7-8 квітня 2017 року

Місце проведення: м. Київ, вул. Шовковична, 25, Кловський ліцей № 77 (ДОКЛАДНІШЕ)


X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАУКИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Дата проведення: 10 квітня 2017

Місце проведення: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ, ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ”

Дата проведення: 18-19 квітня 2017р.

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв. (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі ХХХІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Дата проведення: 19 квітня 2017 р.

Місце проведення: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ДОКЛАДНІШЕ)


у Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності»

Дата проведення: 19-20 квітня 2017 р.

Місце проведення: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ”

Дата проведення: 19-20 квітня 2017р.

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв. (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія геокультури»

Дата проведення: 20-21 квітня 2017 р.

Місце проведення: у Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва. (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

Дата проведення: 20-21 квітня 2017 р.

Місце проведення: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів „ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ”

Дата проведення: 20 квітня 2017 року

Місце проведення: на базі Національного авіаційного університету (м. Київ) (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі ХХIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”

Дата проведення: 20 – 21  квітня 2017 р.

Місце проведення: КрНУ імені Михайла Остроградського (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія геокультури»

Дата проведення: 20-21 квітня 2017 р.

Місце проведення: у Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва на кафедрі філософії (ДОКЛАДНІШЕ)


в роботі XXIІ Міжнародної науково-методичної конференції «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ»

Дата проведення: 20-21 квітня 2017р.

Місце проведення: м. Одеса (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп'ютерні технології», присвячена актуальним напрямкам розвитку інформаційних технологій в Україні та світі.

Дата проведення: 20-22 квітня 2017 року

Місце проведення: в Центральноукраїнському національному технічному університеті (м. Кропивницький) (ДОКЛАДНІШЕ)


у Першій Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки».

Дата проведення: 21 квітня 2017 року

Форма участі у конференції: дистанційна. (ДОКЛАДНІШЕ)


у XX Всеукраїнській науково-практичній конференції "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції".

Дата проведення: 21 квітня 2017 року

Місце проведення: Київ (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)»

Дата проведення: 21-22 квітня 2017 року

Місце проведення: у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (ДОКЛАДНІШЕ)


Міжнародна науково-практична конференція "ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМА"

Дата проведення: 24-25 квітня 2017 року

Місце проведення: м. Кам’янець-Подільський (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ідентичності та політичні інститути»

Дата проведення: 24 квітня 2017

Місце проведення: м. Ніжин (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Міжнародної інтернет-конференції «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій».

Дата проведення: 25-26 квітня 2017 року

Місце проведення: на базі Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ Донецької області) (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Всеукраїнської наукової конференції «ЮВІЛЕЙ НАОМА: МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ В УКРАЇНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Дата проведення: 25-28 квітня 2017 року

Місце проведення: м. Київ (ДОКЛАДНІШЕ)


у Міжнародній науково-практичній конференції «Обліково-аналітичне забезпечення розвитку місцевих громад»

Дата проведення: 27 квітня 2017 р.

Місце проведення: м. Сєвєродонецьк (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи»

Дата проведення: 27 квітня 2017 року

Місце проведення: в Ірпінському державному коледжі економіки та права (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Міжнародної наукової конференції «ГРЕЦЬКА ГРОМАДА НІЖИНА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

Дата проведення: 27-28 квітня 2017 року

Місце проведення: м. Ніжин (ДОКЛАДНІШЕ)


у IV Всеукраїнському форумі студентів, аспірантів і молодих учених

Дата проведення: 27-28 квітня 2017 року

Місце проведення: на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. (ДОКЛАДНІШЕ)


Міжнародний семінар Хмарні технології в освіті

Дата проведення: 28 квітня 2017 р.

Місце проведення: Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні (ДОКЛАДНІШЕ)


І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНА ГУМАНІТАРИСТИКА»

Дата проведення: 28 квітня 2017 року

Місце проведення: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ДОКЛАДНІШЕ)

 

ТРАВЕНЬ


у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові розробки, передові технології, інновації"

Дата проведення: 6-8 травня 2017

Місце проведення: Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Регіональної науково-практичної конференції «Науково-методична робота у сучасному закладі освіти: стан, проблеми, перспективи».

Дата проведення: 11 травня 2017 року

Місце проведення: Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (ДОКЛАДНІШЕ)


у міжнародній науковій конференції "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур"

Дата проведення: 12-13 травня 2017 р.

Місце проведення: Національний університет «Острозька академія» (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ЙОГО СОРАТНИКАХ ТА УЧНЯХ»

Дата проведення: 16-17 травня 2017 року

Місце проведення: м. Харків (ДОКЛАДНІШЕ)


у Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми сучасного підручника"

Дата проведення: 18 травня 2017 року

Місце проведення: Київ (ДОКЛАДНІШЕ)


у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток харчових виробництв,  ресторанного та готельного господарств  і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність»

Дата проведення: 18 травня 2017 р.

Місце проведення: м. Харків (ДОКЛАДНІШЕ)


в Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри»

Дата проведення: 18-19 травня 2017 року

Місце проведення: Київський кооперативний інститут бізнесу і права (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці»

Дата проведення: 18-19 травня 2017 р.

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська стратегія створення освітнього середовища у вищих технічних і професійних навчальних закладах»

Дата проведення: 18-20 травня 2017 року

Місце проведення: на базі Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). (ДОКЛАДНІШЕ)


у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні засади соціалізації людей похилого віку»

Дата проведення: 18-19 травня 2017 року

Місце проведення: в Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського (ДОКЛАДНІШЕ)

 

 

ЖОВТЕНЬ


у Всеукраїнській науковій конференції  „Іван Ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми”,  присвяченій 110-ій річниці від дня народження проф. І. І. Ковалика.

Дата проведення: 26–27 жовтня 2017 р.

Місце проведення: Львівський національний університет ім. Івана Франка. (ДОКЛАДНІШЕ)

 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки колективної монографії «Розвиток економіки України: трансформації та інновації».

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати доктор економічних наук професор, завідувач кафедри економічної теорії, національної та міжнародної економіки Класичного приватного університету Гальцова Ольга Леонідівна. (ДОКЛАДНІШЕ)


Шановні науковці, викладачі, док ауковці, докторанти та аспіранти! Запрошуємо до публікації в електронному науковому рецензованому фаховому виданні «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ» (ДОКЛАДНІШЕ)


Редколегія збірника наукових праць «ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ» (http://plaw.nlu.edu.ua/) запрошує до публікації наукових статей проблемного, узагальнюючого й методичного характеру, присвячених актуальним проблемам правознавства, що раніше ніде не друкувались. Статті приймаються українською, англійською або російською мовами. Засновник і видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. (ДОКЛАДНІШЕ)

Гуманітарний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у формуванні 7-го випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії». (ДОКЛАДНІШЕ)


Запрошуємо Вас до співпраці зі Збірником наукових праць «Професійна освіта: проблеми і перспективи» Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, який входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 1411 від 10.10.2013 р.) та Бібліометрики Української науки.

Увага! Готується до випуску № 12, який буде виданий до кінця квітня 2017 р. (ДОКЛАДНІШЕ)


Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології ЗАПРОШУЄ ДО ПУБЛІКАЦІЇ у Збірнику студентських наукових робіт «STUDIA PHILOLOGICA» Для публікації статті у Збірнику  необхідно до 30 квітня 2017 року надіслати довідку про автора та статтю (ДОКЛАДНІШЕ)


*Высшая школа управления и администрации в Ополе (Польша) приглашает вас принять участие в написании коллективной монографии: PRZEMIANY W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE: ASPEKTY SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I HUMANITARNE Издание запланировано на март 2017 г. (ДОКЛАДНІШЕ)
Научный журнал «Экономика и Финансы» с целью публикации результатов научно-исследовательских работ приглашает научных работников и всех заинтересованных лиц принять участие в написании коллективных научных монографий:
«Учет, анализ и аудит деятельности предприятий: проблемы, тенденции, перспективы» в рамках комплексной темы исследования: «Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности субъектов хозяйствования» (номер государственной регистрации 0113U007515). (ДОКЛАДНІШЕ)

«Экономическая безопасность: теория, методология, практика» в рамках комплексной темы исследования: «Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации мировой экономики» (номер государственной регистрации 0113U007516) (ДОКЛАДНІШЕ)

«Стратегический учет, анализ и аудит: теория, методология, практика»
в рамках комплексной темы исследования: «Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности субъектов хозяйствования» (номер государственной регистрации 0113U007515) (ДОКЛАДНІШЕ)

Авторам статей выдается справка об участии в разработке научной темы.Кафедра обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу запрошує всіх бажаючих прийняти участь у написанні колективної монографії ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ в межах завершуваних тем досліджень:
1) Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в Україні (державний реєстраційний номер 0110U002376);
2) Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем (державний реєстраційний номер 0111U004341)
(ДОКЛАДНІШЕ)Пропонуємо Вам розмістити наукові публікації у електронному науковому фаховому виданні Житомирського державного університету імені Івана Франка у галузі економічних наук «Економіка. Управління. Інновації».  (ДОКЛАДНІШЕ)Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії «Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології». Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати доктор економічних наук, професор Костянтин Сергійович Шапошников. Монографія видається з присвоєнням їй УДК, ББК і номера ISBN, а також передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ВНЗ України, щоб з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів: науковців, аспірантів, студентів.
Матеріали, опубліковані в монографії, будуть розміщені на сайті www.elibrary.ru, що забезпечить їхню індексацію у наукометричній базі РІНЦ. Це дозволить відстежити цитованість монографії у наукових виданнях. (ДОКЛАДНІШЕ)Міжнародний науковий журнал The Advanced Science Journal™ (ISSN 2219-746X, e-ISSN 2219-7478, DOI: 10.15550/ASJ, OCLC 881627503) запрошує до публікації наукових праць у Сполучених Штатах Америки та Китаї у 2015-2017 роках. (ДОКЛАДНІШЕ)Науковий журнал «Економіка і Фінанси» з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: «Економічна ефективність підприємництва в умовах нестабільної економіки» в рамках комплексної теми дослідження:  «Підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм в умовах фінансово-економічної нестабільності» (номер державної реєстрації 0114U006193).
Авторам статей надається довідка про участь у розробці наукової теми.
Монографії буде надано ISBN с вихідними даними Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America.

Обов’язкові примірники монографії будуть розміщені у Библиотеці Конгресу США (Library of Congress United States of America).
(ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Лондонским университетом (Великобритания) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «British Journal of Science and Education» (ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Колумбийским университетом (США) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «American Journal of Scientific Research» (ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Мельбурнским университетом (Австралия) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «Australian science review» (ДОКЛАДНІШЕ)Науковий журнал «Економіка і Фінанси» з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» в рамках комплексної теми дослідження: «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» (номер державної реєстрації 0114U006191).
Авторам статей надається довідка про участь у розробці наукової теми. Монографії буде надано ISBN с вихідними даними видавництва Канади. (ДОКЛАДНІШЕ)Редколегія збірника наукових праць «Грані історії» (затверджений ВАК України як фахове видання з історії від 22.12.2010 р. № 1-05/8) запрошує Вас надсилати свої статті.
Мета та тематична спрямованість видання: висвітлення проблем з вітчизняної та світової історії. (ДОКЛАДНІШЕ)Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Мельбурнским университетом (Австралия) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале  «Australian science review» (Австралийское научное обозрение) (ДОКЛАДНІШЕ)Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, Совет молодых учёных предлагает публиковать статьи в межвузовском сборнике трудов молодых учёных Дрогобычского государственного педагогического университета имени Иван Франко «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» (раздел «Искусствоведение») (ПОДРОБНЕЕ)