Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна

Хіміко-біологічний факультет

21.02.2012

 

Кафедра анатомії і фізіології
людини і тварин
Кафедра ботаніки
і садово-паркового господарства
Кафедра неорганічної хімії
та хімічної освіти
Кафедра екології та зоології Кафедра органічної
і біологічної хімії

 

 

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Хіміко-біологічний факультет було засновано у 1975 році. Це один із найстаріших факультетів в університеті. Передумовою для його заснування стало відкриття на природничому факультеті спеціальності «хімія-біологія» в 1974 році. На даний час підготовка фахівців забезпечується на 5 кафедрах, всі вони є випусковими:

  • Кафедра органічної і біологічної хімії;
  • Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти;
  • Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства;
  • Кафедра анатомії та фізіології людини і тварин;
  • Кафедра екології та зоології.

На факультеті працюють 9 докторів наук, професорів та 45 викладачів-кандидатів наук, доцентів.

Сьогодні підготовка фахівців проводиться за наступними напрямами (спеціальностями) та кваліфікаційними рівнями:

- бакалавр: 6.040101 Хімія (додаткові спеціальності: біологія, іноземна мова); 6.040102 Біологія (додаткові спеціальності: хімія, практична психологія, іноземна мова); 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; 6. 090103 Лісове і садово-паркове господарство;

- спеціаліст: 7.04010101 Хімія (додаткова спеціальність: біологія,); 7.04010201 Біологія (додаткові спеціальності: хімія, практична психологія); 7.04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; 7. 09010303 Лісове і садово-паркове господарство;

- магістр: 8.04010101 Хімія; 8.04010201 Біологія; 8.04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; 8. 09010303 Лісове і садово-паркове господарство;

На кафедрах факультету здійснюють підготовку фахівців в аспірантурі за спеціальностями:

03.00.04 – біохімія ( кафедра органічної і біологічної хімії);

03.00.16 – екологія ( кафедра екології та зоології, кафедра ботаніки і садово-паркового господарства);

03.00.08 – зоологія ( кафедра екології та зоології);

13.00.02 – теорія і методика навчання хімії ( кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти)

Для формування професійних компетенцій у студентів, закріплення теоретичного матеріалу при опануванні низки дисциплін, набуття практичних навичок і підготовки та виконання курсових робіт програмами передбачені навчальні та виробничі практики – близько 60. Базами для проведення цих практик є агробіологічний комплекс МДПУ, навчально-польове відділення «Forest-city» кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, навчально-польові бази с. Богатир та с. Степанівка, Канівський національний природний заповідник, Національний ботанічний сад ім. Гришка (м. Київ) та ін.

Студентська наукова робота здійснюється завдяки плідній роботі 5 гуртків, з яких 2 - хімічного напряму («Фуллерен» та  «Спектр»), 2- біологічного («Імпульс» і «Саtena»), 1 – екологічного («Еколайн»).

На базі факультету працює Навчально-науковий центр «Біорізноманіття», до складу якого входять співробітники двох біологічних кафедр: екології та зоології та ботаніки і садово-паркового господарства. Центр проводить дослідження за такими напрямами: «Визначення, створення переліку та характеристика зон високого видового різноманіття зимуючих птахів Азово-Чорноморського екологічного коридору» та «Розробка комплексних та інтегральних науково-методичних основ охорони та оцінки впливу на навколишнє природнє середовище у процесі проектування та будівництва вітрових електростанцій в Азово-Чорноморському регіоні».

Наукові лабораторії факультету

На кафедрі анатомії та фізіології людини і тварин працює дві лабораторії: фізіологічних досліджень та Міжвідомча лабораторія медико-біологічного моніторингу МДПУ і ТДАТУ на базі яких виконується  дві кафедральні теми: «Морфо-функціональні особливості організму студентів» та «Адаптація організму людини до дії різноманітних факторів середовища».

На кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства працює лабораторія альгологічних досліджень а також навчально-польове відділення «Forest city» на базі якого проводяться дослідження з наступної тематики «Еколого-біологічні особливості функціонування екосистем півдня України як основа збереження їх біологічного різноманіття».

Лабораторія загальної і прикладної біохімії кафедри органічної і біологічної хімії працює над темою «Фізіолого-біохімічні та технологічні аспекти охорони навколишнього середовища та його комп’ютерний моніторинг».

Навчально-виховний процес на факультеті будується на принципах гуманізму, демократизму, науковості, що сприяє не тільки засвоєнню знань, умінь та навичок, а й формуванню кожного студента як особистості. В процесі навчання  використовуються  особистісно-орієнтовані, індивідуально-творчі, компетентнісні технології.

Хіміко-біологічний факультет плідно співпрацює з вищими навчальними закладами Польщі, Росії, Болгарії, Німеччини, Швеції, Грузії та ін.

У 2014-2015н.р. студенти факультету стали переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт: в галузі «Біологічні науки»; «Екологія та екологічна безпека».

За результатами навчальної та наукової роботи у 2014 – 2015 навчальному році студентам факультету призначенні іменні стипендії: стипендія Верховної Ради України – Негруля Дмитро; стипендія Президента України – Бобрик Артур, Дзюба Володимир; стипендія Запорізької обласної ради – Кошелєва Марія.

Студенти факультету є учасниками та переможцями спортивних змагань  міжвузівського, обласного та загальноукраїнського рівнів: з кікбоксінгу (1 місце серед юніорів на кубок України; 2 місце в чемпіонаті України серед студентів; 2 місце у змаганнях на Кубок України); з рукопашного бою (1 місце на Кубок Запорізької області).

На факультеті другий рік поспіль діє дискусійний клуб «Студентський погляд», на засіданнях якого обговорюються гострі питання. Традиційними є «Дебют першокурсника», виставки квіткових композицій, фотоконкурси тощо. У 2014 – 2015 н. р. команда з аеробіки посіла 2 місце у батл-конкурсі «За здоровий спосіб життя»; команда КВК «Сон Мендєлєєва» - 3 місце на кубок ректора; команда з баскетболу серед жіночих команд – 2 місце у загальноуніверситетських змаганнях.

Перспективи розвитку хіміко-біологічного факультету:

  • - відкриття та ліцензування нових спеціальностей відповідно до потенційних можливостей факультету та суспільного попиту на підготовку фахівців;
  • - подальший розвиток міжнародного співробітництва;
  • - посилення практичної підготовки студентів шляхом налагодження тісних зв’язків із роботодавцями;
  • - впровадження в навчальний процес  сучасних інноваційних технологій;
  • - створення умов для професійної мобільності викладачів та студентів в межах європейського простору.

СКЛАД ДЕКАНАТУ


Хромишев Віталій Олександрович

Декан факультету

Юсупова Ольга Володимирівна

Заступник декана з навчальної роботи


Шевчук Тетяна Олександрівна

Заступник декана з виховної роботи

Яковійчук Олександр Володимирович

Заступник декана з наукової роботи

та міжнародних зв’язків

Умерова Ава Кадріївна

Секретар факультету


----------------------------------------------------------------------------------------------------

НАША АДРЕСА:

72312, Запорізька область , м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20, деканат.

тел.: +38(096)59-45-551; +38(0619)44-01-90

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду