Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Кафедра органічної і біологічної хімії

Кафедра органічної і біологічної хімії

01.09.2014

 

Заснована у 1933 році кафедра хімії – одна з найстаріших у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Відомості про перших завідуючих кафедрою відсутні.

У 1941 році кафедра в складі інституту була евакуйована до Середньої Азії. Кафедру очолювали  кандидат хімічних наук, доцент Н.С. Ревіна (1947-1959 рр.), кандидат хімічних наук, доцент Г.І. Лисенко (1960-1966 рр.), кандидат хімічних наук, доцент Т.В. Горенко (1966-1975 рр.). Кафедра стала центром підготовки кадрів учителів хімії для півдня України. У 1978 році з приходом кандидат хімічних наук, доцента Калитка В.В. кафедру поділено на дві, а саме: кафедру органічної і біологічної хімії (завідуючий доцент Калитка В.В.) і кафедру неорганічної хімії (завідуючий доцент Рощенко А.І.). З цього часу на кафедрі органічної і біологічної хімії розвивається науковий напрямок синтезу нових органічних сполук.

З 1990 року кафедрою керувала кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Т.І. Хорошилова. У цей час на кафедрі виконується наукова тематика, пов’язана з хімією високомолекулярних сполук: вивчається багаторазова переробка полімерних матеріалів, зокрема поліетилену високого тиску і поліефірів. Роботи проводяться разом з інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ), а також з інститутом хімічної технології (м. Рубіжне). На кафедрі  відкрито аспірантуру за спеціальністю «Технологія полімерних і композиційних матеріалів». З 2005 року кафедру очолювала доктор сільськогосподарських наук, професор О.О. Данченко. Наукові інтереси викладачів кафедри розширюються.

З 2014 року завідувачем кафедри  органічної і біологічної хімії призначено кандидата технічних наук, доцента Віталія Олександровича Хромишева. В межах існуючої наукової проблеми кафедри «Охорона навколишнього середовища і його комп’ютерний моніторинг» сформувались три наукові напрямки:

-    Оптимізація режимів антиоксидантного захисту гусеподібних в онтогенезі (доцент Данченко О.О., доцент Здоровцева Л.М., асистенти Пащенко Ю.П., Рубан Г.В.).

-    Розробка технологічного процесу переробки відходів полімерів (професор Хорошилова Т.І., доцент Хромишев В.О.).

-    Методичні аспекти викладання дисциплін хімічного циклу у вищій школі за сучасними інформаційними технологіями (доцент Арестенко В.В., старший викладач Гапоненко Т.М., доцент Дюжикова Т.М.).

З 2009 року при кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія загальної та прикладної біохімії (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор О.О. Данченко). Колектив кафедри підтримує тісні контакти з провідними науковими установами та вищими навчальними закладами України та Росії.

 

Сьогодні співробітники кафедри докладають максимум зусиль для забезпечення високої якості навчання та виховання студентської молоді, підвищення рівня науково-технічного забезпечення навчального процесу та зростання власного професіоналізму.

Випускники кафедри сьогодні працюють у всіх куточках України і за кордоном - в Росії, Білорусії, США, Естонії, Латвії.

Серед випускників кафедри – відомий вчитель-новатор Гузик Микола Петрович, академік, професор Гарвардського університету.

Кафедра пишається своїми випускниками, серед них: Вєльчинська О.В. (кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту органічної хімії НАН України), Палешко Л.С. (кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України), Рудніченко О.В. (кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України), Малько С.В. (кандидат біологічних наук, старший викладач ТДАТУ) та ін.

Викладачі кафедри виконують і потужну громадську роботу. З 2006 року доцент Хромишев В.О. відповідальний за ліцензування та акредитацію в університеті, доцент Дюжикова Т.М. очолює студентський профспілковий комітет. Крім того, доцент Хромишев В.О. плідно керує МАН (секція «Хімія»): щорічно слухачі МАН одержують призові місця на конкурсах наукових робіт. Кращі вихованці МАН надалі стають студентами МДПУ ім. Б.Хмельницького.

З 2009 року при кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія загальної та прикладної біохімії (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор О.О. Данченко). Дослідження лабораторії спрямовані на з'ясування фізіолого-біохімічних механізмів підтримки прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в організмі сільськогосподарської птиці з метою підвищення її продуктивності та якості м'ясної продукції. Пріоритетні напрямки роботи:

- механізми підтримки прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі тварин та їхній зв'язок з процесами тканинного дихання;

- застосування комплексних біогенних антиоксидантів в годівлі птиці - передумова отримання екологічно безпечних м'ясних продуктів;

- пошук нових антиоксидантів біогенного походження на базі доступної місцевої сировини;

- окисне псування м'ясних продуктів і шляхи його гальмування;

- жирнокислотний склад ліпідів м'яса птиці, вміст продуктів пероксидації та активність ендогенних низько- і високомолекулярних антиоксидантів як критерії оцінки його якості та ефективності використання антиоксидантів у годівлі птиці.

Сьогодні колектив науково-дослідної лабораторії загальної та прикладної біохімії продовжує наукові розробки та їх впровадження.

Телефон кафедри (0619) 44-80-34

Сайт кафедри: org-himiya.mozello.com


СКЛАД КАФЕДРИ

Дюжикова Тетяна Миколаївна

Посада: завідувач кафедри органічної і біологічної хімії, доцент

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1994 року

Хромишев Віталій Олександрович

Посада: доцент кафедри органічної і біологічної хімії, декан хіміко-біологічного факультету

Наукові ступінь і звання: кандидат технічних наук, доцент

В університеті працює з: 1992 року

Має праці в галузі технології полімерних композиційних матеріалів і фізико-хімії високомолекулярних сполук, технології очищення стічних вод, з технології переробки відходів промисловості.

Науковий доробок фахівця включає 5 навчально-методичних посібників (два з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), монографій. Він автор більше 40 праць, 3 патентів на винаходи та на корисну модель. Наукова розробка технології футерування гальванічних ванн впроваджені в промисловість (Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів).


Данченко Олена Олександрівна

Посада: професор кафедри органічної і біологічної хімії, декан хіміко-біологічного факультету

Наукові ступінь і звання: доктор сільськогосподарських наук, професор

В університеті працює з: 1978 року

Арестенко Валерій Вікторович

Посада: доцент кафедри органічної і біологічної хімії

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1985 року

Здоровцева Любов Миколаївна

Посада: доцент кафедри органічної і біологічної хімії

Наукові ступінь і звання: кандидат біологічних наук

В університеті працює з: 1999 року

Гапоненко Тетяна Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри органічної і біологічної хімії

В університеті працює з: 1990 року

Ніколаєва Юлія Володимирівна

Посада: асистент кафедри органічної і біологічної хімії

В університеті працює з: 2011 року

Дюжикова Юлія Юріївна

Посада: викладач-стажист кафедри органічної і біологічної хімії

В університеті працює з: 2014 року


Шатохіна Анжела Михайлівна

Посада: старший лаборант кафедри органічної і біологічної хімії

В університеті працює з: 1990 року

Сігіда Сергій В'ячеславович

Посада: лаборант кафедри органічної і біологічної хімії

В університеті працює з: 2004 року