Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Кафедра німецької філології та зарубіжної літератури

Кафедра німецької філології

29.12.2013

Історія кафедри

Кафедра німецької філології функціонує від моменту створення факультету. До цього часу вона існувала як кафедра німецької філології соціально-гуманітарного факультету, ще раніше – як кафедра іноземних мов природничо-філологічного факультету.

Першим завідувачем кафедри був професор, доктор філологічних наук Науменко Анатолій Максимович. В подальшому кафедру очолювали кандидати філологічних наук Горюнова Марина Миколаївна, Андрієнко Валентина Петрівна, Насалевич Тамара Василіївна, Ольховська Наталія Семенівна, Жигоренко Ірина Юріївна, старші викладачі Подосовська Людмила Вікторівна, Семендяєв Віктор Ілліч, Істоміна Оксана Миколаївна, Клименко Олена Валеріївна, Жила Наталія Володимирівна, доктори філологічних наук Міхільов Олександр Дмитрович, Кобзар Олена Іванівна.

З 2009 року кафедра німецької філології функціонувала як предметна комісія з німецької мови, яку очолювала  старший викладач Істоміна Оксана Миколаївна, котра закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут 1997 р. за спеціальністю «Мова і література та українська  мова і література», проходила стажування в університетах м. Ґетенген та м. Йена у Німеччині, брала участь у семінарах Гете-Інституту, навчалася в заочній аспірантурі ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

У 2012 року кафедру, яка на той час носила назву німецької філології та методики викладання німецької мови, очолила кандидат філологічних наук, старший викладач Клименко Олена Валеріївна, яка закінчила Запорізький державний педагогічний інститут в 1985 році  за спеціальністю «Французька та німецька мови», захистила дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2011 році. У 2013 року кафедру німецької філології та методики викладання німецької мови очолила кандидат філологічних наук, старший викладач Жила Наталія Володимирівна, яка закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1999 році за спеціальністю «Мова і література та українська мова і література». З 2014 року кафедру німецької філології та зарубіжної літератури очолював академік Академії Наук Вищої Школи України по відділенню літератури, мови та мистецтвознавства, доктор філологічних наук, професор Олександр Дмитрович Міхільов. У січні 2015 року завідувачем кафедри стала доктор філологічних наук, доцент Кобзар Олена Іванівна, яка закінчила Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського за спеціальністю «Література зарубіжних країн». З вересня 2015 року кафедру німецької філології очолює кандидат філологічних наук, доцент Жигоренко Ірина Юріївна, яка закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1993 році за спеціальністю «Біологія та іноземна мова».

З лютого 2016 року кафедру очолює доктор філологічних наук, доцент Романова Наталя Василівна.


Виховна робота

Традиційними для кафедри стали «Тижні німецької мови», які проводяться щорічно і згуртовують викладачів та студентів. Не менш цікавими є «Літературні вітальні», метою яких є знайомство студентів із зразками класичної та сучасної німецькомовної поезії, а також розвиток їхнього креативного мислення. Основною й невід’ємною частиною виховної роботи є проведення виховних годин. Куратори пропонують широкий спектр цікавих і  актуальних тем для обговорення, проводять традиційні Дні німецької кухні, вікторини,  які проходять у формі аудиторних навчально-виховних заходів, що моделюють різноманітні аспекти діяльності студентів і забезпечують умови комплексного використання їхніх знань як предмету професійної діяльності, вдосконалення навичок іншомовної комунікації, а також більш повне оволодіння німецькою мовою як засобом майбутнього професійного спілкування і предметом навчання.

Наукова робота

У 2015 році започаткована робота викладачів над кафедральною темою: «Часово-просторова і вікова специфіка німецькомовного тексту», затвердженою в УкрІНТЕІ. Викладачі розробляють такі напрямки: «Мовна концептуалізація простору у синхронії та діахронії», «Сучасна німецькомовна література у світлі когнітивної поетики», «Навчання німецької мови в контексті часово-просторової і вікової специфіки». Наслідки досліджень висвітлюються в публікаціях у міжнародних та вітчизняних збірниках наукових праць та колективних монографіях; за результатами експериментів  створюються спецкурси та посібники.

Міжнародна діяльність

Кафедра має багаторічний досвід міжнародного співробітництва у різноманітних напрямках. Протягом останніх 20 років тривають зв’язки з Мелітопольським відділенням  Гете-інституту (керівник відділення ст. викладач Лебєдєва О.А.), завдяки чому здійснюється методичне та інформаційне забезпечення не тільки кафедри, а й університету новинками навчальної літератури; на базі Гете-інституту проводяться методичні семінари, курси підвищення кваліфікації, організовуються стажування викладачів університету та вчителів німецької мови міста, тренінги, майстер-класи та конкурси проводять представники провідних вищих навчальних закладів Німеччини та Австрії.

У межах програми міжнародного наукового співробітництва кафедра співпрацює з вищими навчальними закладами ближнього (м. Саранськ, Республіка Мордовія; м. Гомель, Білорусь), та дальнього зарубіжжя (м. Софія, Болгарія; м. Ченстохова, Польща; м. Бухарест, Румунія; м. Прага, Чехія). Значна частка закордонних стажувань припадає на співробітництво з німецькими фірмами з забезпечення роботою студентів під час літнього трудового семестру. Вагоме значення для покращення вивчення німецької мови має участь студентів старших курсів у програмі Аu-Рair.

Контакти:

Сайт кафедри: http://nimfilmdpu.mozello.com

Електронна пошта кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


СКЛАД КАФЕДРИ

********************************************************

Романова Наталя Василівна

Посада: завідувач кафедри німецької філології, професор

Наукові ступінь і звання: доктор філологічних наук, доцент

Навчалася в Одесі, де захистила кандидатську дисертацію у професора В.Г.Таранця (2005). Докторську дисертацію «Семантичний розвиток емотивної лексики німецької мови VIII – початку ХХІ століть» захистила в 2015 році в Київському національному лінгвістичному університеті.

Автор більш як 100 опублікованих праць, зокрема двох монографій, вісімнадцяти навчальних та навчально-методичних посібників і словників, серед них: «Значеннєвий обсяг просторових лексем та їх функціонування в системі німецької мови: діахронічний аспект» (2007), «Історія емотивної лексики німецької мови VIII – початку ХХІ століть» (2013), «Теорія і практика перекладу» (2015), «Das kleine Wörterbuch sprachgeschichtlicher Termini» (2011).

Коло наукових інтересів: проблема історії німецької мови, словотворення, зіставної лексичної семантики, перекладу художньої літератури.

Жигоренко Ірина Юріївна

Посада: доцент кафедри німецької філології, доцент

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук, доцент

Навчалася в аспірантурі Чорноморського національного університету імені Петра Могили та захистила дисертацію на тему: «Концепт кохання в сучасному німецькомовному й українському художньому тексті: лінгвокогнітивні та функціонально-прагматичні особливості».

Коло наукових інтересів: типологія мовних рівнів: фонетика (звукові механізми мовлення та його символьні коди), морфологія і суміжні рівні мови; семантика (семантичні метамови, інтегральні моделі опису мови), психолінгвістика (несвідоме у вербальному та невербальному вираженні), соціолінгвістика (контактні мови як специфічний результат мовних контактів).

Надольська Юлія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та захистила дисертацію на тему «Тенденції розвитку освіти та педагогічної думки на Півдні України другої половини ХІХ - початок ХХ століття».

Коло наукових інтересів: використання інноваційних технологій при вивченні німецької мови.

Лебєдєва Олена Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри німецької філології

Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Філолог. Викладач німецької мови і літератури». Навчалася в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Германські мови».

Має міжнародно-визнані сертифікати: Сертифікат з німецької мови Goethe-Institut рівня C2, Сертифікат університету м.Кассель (Німеччина) з методики викладання німецької мови, Сертифікат з права проведення іспитів з німецької мови Goethe-Institut рівня від А1 до В2 для дорослих і молоді.

Працює на кафедрі з 1991 року.

З 2002 року - керівник Центру німецької мови і навчально-методичної літератури Goethe-Institut в Мелітополі.Мінькова Ганна Юріївна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Учитель біології та німецької мови» (1993 р.). Навчалася в аспірантурі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. З 1993 року працює викладачем німецької та латинської мов на філологічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Автор більше 40 публікацій («Інтерпретація чи обробка?», «Die Übersetzung des schöngeistigen Werkes aus antropozentrischer Sicht», «Специфика лингвистического воплощения концептуальной структуры романов Франца Кафки», «Контекстологічний аналіз концептів роману Ф.Кафки “Замок”», «Дослідження концептів з позиції шкіл когнітивної лінгвістики», «Когнітивність ядра та периферії концептосфери MENSCH/ЛЮИНА», «Концепт LEUTE/ЛЮДИ – складник матриці концептосфери MENSCH/ ЛЮДИНА» та ін.).

Коло наукових інтересів: прагматика тексту, когнітивна лінгвістика: концептологія, функціональна граматика, конструкційна граматика, фреймова семантика, семасіологія, загальне мовознавство, теоретичне та прикладне перекладознавство, методика викладання у білінгвістичних класах.Єпіфанцева Лариса Анатоліївна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Навчається в аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Коло наукових інтересів: міжкультурна комунікація, лінгвокультурологічний аспект вивчення німецької мови.

Фесенко Євгенія Вікторівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

У 2004 році закінчила Запорізький державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (німецька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача німецької мови та літератури у вищих навчальних закладах, викладача англійської мови.

З 2004 по 2012 – асистент кафедри німецької філології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

2012 - 2015 - аспірант кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету. Тема дисертації: «Інтермедіальність сучасної німецької та української прози».

Коло наукових інтересів: міжлітературні зв`язки, художній переклад, міжтекстова взаємодія.


Назаренко Ірина Володимирівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

У 2002 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)».

Пошукач Київського національного лінгвістичного університету. Спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Коло наукових інтересів: готська мова.

Сізганова Анастасія Вячеславівна

Посада: старший лаборант кафедри німецької філологіїНавчалася в Одесі, де захистила кандидатську дисертацію у професора В.Г.Таранця (2005). Докторську дисертацію «Семантичний розвиток емотивної лексики німецької мови VIII – початку ХХІ століть» захистила в 2015 році в Київському національному лінгвістичному університеті.

Автор більш як 100 опублікованих праць, зокрема двох монографій, вісімнадцяти навчальних та навчально-методичних посібників і словників, серед них: «Значеннєвий обсяг просторових лексем та їх функціонування в системі німецької мови: діахронічний аспект» (2007), «Історія емотивної лексики німецької мови VIII – початку ХХІ століть» (2013), «Теорія і практика перекладу» (2015), «Das kleine Wörterbuch sprachgeschichtlicher Termini» (2011).