Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти

Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти

24.11.2013

Кафедру неорганічної хімії та методики викладання хімії було засновано 2 вересня 1996 року. А з 2010 року вона дістала назву неорганічної хімії та хімічної освіти.  Але  початок і традиції майбутньої кафедри були закладені ще в 1933 році. З того часу й до 1978 року існувала одна кафедра – кафедра хімії. На кафедрі працювали відомі методисти-хіміки: О.Є. Логінов, Т.О. Луцька, В.С. Яценко, А.П. Мінько. З 1978 року її поділено на кафедру неорганічної хімії й кафедру органічної та біологічної хімії, які проіснували до 1995 року. Потім їх об’єднали, а з поверненням О.С.Максимова з докторантури в 1996 році, було створено кафедру хімії і хімічної технології (завідувач професор Т.І. Хорошилова) і кафедру неорганічної хімії та методики викладання хімії (завідувач професор О.С. Максимов).

З 1996 року кафедра акредитована за III рівнем фахової підготовки і одержала право випуску спеціалістів за напрямком «Хімія і біологія», «Хімія та основи інформатики», «Біологія і хімія».

В 1997 році на кафедрі було відкрито аспірантуру за спеціальністю 13.00.02. – «теорія і методика навчання хімії», якою керує професор, доктор педагогічних наук О.С. Максимов. В аспірантурі навчалися і успішно захистили дисертації Т.О. Шевчук, І.С. Крамаренко, К.Ф. Янків, Н.О. Кононенко. У 2001 році при кафедрі відкрито одноразову аспірантуру за фахом “біохімія”, до якої зараховано асистента О.А. Єременко на денну форму навчання (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор В.В. Калитка ). О.А. Єременко захистила дисертацію і зараз працює в ТГАТУ.

З 2001 року акредитована магістратура зі спеціальності 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія». За період існування в магістратурі навчалось більше 50 магістрантів. У 2008 році кафедру акредитовано за IVрівнем.

За останні 5 років викладачі кафедри працювали над проблемами навколишнього середовища Приазов’я,  формуванням творчого мислення школярів у процесі навчання природничих предметів, формуванням понять про ужиткову хімію в учнів середньої школи. Доцент А.М. Береславська, старший викладач, кандидат хімічних наук А.П. Трубнікова, доцент О.О. Хромишева досліджують вплив промислових стоків міста Мелітополя на екологічний стан Молочного лиману, щорічно вивчаючи при цьому сезонну динаміку вмісту йонів кадмію, міді, цинку, сульфуру, показники солоності води тощо. За результатами дослідження надано рекомендації екологічним службам і підприємствам міста. Викладачі і студенти наукових груп неодноразово виступали на конференціях різного рівня з доповідями і пропозиціями щодо охорони ріки Молочної і Молочного лиману.

У розробці проблем «Формування творчого мислення школярів у процесі навчання природничих предметів» та «Індивідуалізація навчання хімії в умовах 12-бальної системи оцінювання рівня навчальних досягнень школярів» працювали професор О.С. Максимов, асистент С.В. Варакса  та доцент Т.О. Шевчук за методичними рекомендаціями яких впроваджено факультативний спецкурс для учнів початкової школи «Речовини в моєму домі», (гімназія №10, ЗОШ №14 м. Мелітополя), введено службу моніторингу з навчання хімії в гімназії №10 і школі №20 м. Мелітополя.

З 2013 року кафедра досліджує наукову тему «Формування понять ужиткової хімії в курсі хімії основної школи». Кафедра отримала перші результати наукового дослідження, які опубліковані в фахових виданнях, зокрема в журналі «Біологія і хімія в сучасній школі» (2013, № 4). Тему досліджують і аспіранти кафедри: А.О. Бабенко, Ю.Ю. Дюжикова, Н.О. Ідрисова.

Доцент, кандидат хімічних наук О.О. Хромишева працює над індивідуальною темою «Фізико-хімічні закономірності процесу флотаційного виділення поверхнево-активних речовин».

Взагалі працівниками кафедри за період існування було опубліковано понад 200 наукових праць, вийшли з друку навчальний посібник О.С. Максимова «Методика викладання хімії. Практикум», підручник О.С. Максимова та Т.О. Шевчук «Історія хімії» та статті у періодичних фахових виданнях.

Працівники кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти забезпечують викладання основних хімічних та педагогічних дисциплін: доцент, кандидат педагогічних наук Т.О. Шевчук  проводить заняття з «Методики викладання хімії»; «Неорганічної хімії»; доцент К. Ф. Янків  викладає курси «Загальна хімія», «Методика розв’язування задач»; доцент, кандидат хімічних наук  О.О. Хромишева викладає курси «Аналітична хімія», «Загальна хімія»; професор, доктор педагогічних наук О.С. Максимов читає курс  «Історія і методологія  хімії» та «Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах»; старший  викладач І.О. Кулик проводить заняття з «Неорганічної хімії», «Неорганічного синтезу»; З цих дисциплін читаються лекції, проводяться лабораторні та практичні заняття, захищаються курсові та дипломні роботи. Усі викладачі кафедри керують педагогічною практикою в школах міста, району та областей України. О.С. Максимовим розроблено курси «Методологія науки хімії», «Історія хімії» та «Позакласна робота з хімії», які значно підвищують теоретичну і науково-методичну підготовку майбутніх спеціалістів. Викладачі постійно оновлюють робочі програми, тематику курсових і дипломних робіт, поновлюють матеріали лекцій і лабораторних занять новими даними науки та педагогічного досвіду, в тому числі науковими даними співробітників кафедри.

Кафедра має зв’язки з кафедрою хімії ОНУ імені І.І. Мечникова та з лабораторією хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Кафедрою укладено угоду про співробітництво з кафедрою неорганічної хімії та методики викладання хімії Нижегородського державного педагогічного університету (Росія).

 

СКЛАД КАФЕДРИ


Максимов Олександр Сергійович

Посада: завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти, професор

Наукові ступінь і звання: доктор педагогічних наук, професор

В університеті працює з: 1983 року


Шевчук Тетяна Олександрівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1999 року


Хромишева Олена Олександрівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти

Наукові ступінь і звання: кандидат хімічних наук, доцент

В університеті працює з: 1995 року


Янків Каріне Феліксовна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 2003 року


Кулик Ірина Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти

В університеті працює з: 2002 року


Мікулевич Ірина Миколаївна

Посада: старший лаборант кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти

В університеті працює з: 2003 року


Петровський Юрій Григорович

Посада: лаборант кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти

В університеті працює з: 2001 року