Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Кафедра фізичної географії і геології

Кафедра фізичної географії і геології

01.09.2015

СКЛАД КАФЕДРИПрохорова Лариса Анатоліївна

Посада: завідувач кафедри кафедри фізичної географії і геології

Наукові ступінь і звання: кандидат геологічних наук, доцент

В університеті працює з: 1990 року

Наукові інтереси: морська геологія, загальна та регіональна геологія, антропогенна географія, досліджує геоекологічні умови континентального схилу Чорного моря (український сектор)


Даценко Людмила Миколаївна

Посада: професор, декан природничо-географічного факультету

Наукові ступінь і звання: доктор геологічних наук, професор, член-кореспондент Української нафто-газової Академії.

В університеті працює з: 1984 року

Наукові інтереси: дослідження малакофауни з метою реконструкції палеогеографічних умов кайнозою південного заходу Східно-Європейської платформи, стратиграфія, загальна та регіональна геологія, геоекологія, антропогенна, конструктивна географія.


Бортніков Євген Геннадійович

Посада: доцент кафедри фізичної географії і геології

Наукові ступінь і звання: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

В університеті працює з: 2015 року

Наукові інтереси: коеволюція природи, культури й людини; культурозбережний і культуротворчий потенціал туристичної діяльності; економічні та управлінські особливості розвитку регіонального туризму; екологізм як світоглядний базис методології туризму.


Стецишин Микола Миколайович

Посада: доцент кафедри фізичної географії і геології

Наукові ступінь і звання: кандидат економічних наук, доцент

В університеті працює з: 1995 року

Наукові інтереси: досліджує ефективність природокористування в агроландшафтахГришко Світлана Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри фізичної географії і геології

Наукові ступінь і звання: кандидат географічних наук

В університеті працює з: 2007 року

Наукові інтереси: лісокультурні ландшафти Приазов’я, геоекологія, антропогенна географія


Непша Олександр Вікторович

Посада: старший викладач кафедри фізичної географії і геології

В університеті працює з: 1995 року

Наукові інтереси: загальна та регіональна геологія (дослідження історії розвитку та динаміки кіс та пересипів північного узбережжя Азовського моря).
Зав’ялова Тетяна Василівна

Посада: старший викладач, заступник декана з навчальної роботи.

В університеті працює з: 1999 року

Наукові інтереси: мікологія (дослідження ліхенофлори басейну р. Молочна), ґрунтознавство, геоекологія
Сапун Тетяна Олександрівна

Посада: викладач-стажист кафедри фізичної географії і геології

В університеті працює з: 2014 року

Наукові інтереси: динамічна та регіональна геологія, лимани Приазов'я

Про кафедру

Кафедра фізичної географії була створена у 1962 році і ця подія стала основною точкою відліку формування та створення природничо-географічного факультету. У витоків кафедри, її зміцнення як наукового осередку, провідне місце належить канд. геогр. наук, доценту А.А. Хижняку, який завідував кафедрою з 1962 по 1968 рік та канд. геол.-мін. наук, доценту, а пізніше професору В.Д. Войлошникову. Як завідувач кафедри В.Д. Войлошников з 1970 по 1984 роки, згрупував колектив фізгеографів-науковців Р.Д. Бойко, Ю.І. Глущенко, Г.Т. Тамбовцеву, Н.С. Сорокіну, М.Д. Торбунову, В.В. Тюкову, О.В. Леваду, М.В. Елькіна, розширив наукові вектори дослідження основних проблем фізичної географії та геології. Впродовж 1984-1999 років завідувачами кафедри були доценти І.Б. Люрін, Р.В. Серебрякова, І.Б. Симбірев, проф. В.Х. Огай, М.Д. Торбунова.

Університетський період кафедри знаменується активною роботою викладачів по удосконаленню учбово-методичної, наукової та матеріально-технічної бази. По всіх предметах створені УМК, видані електронні версії підручників «Загальне землезнавство», «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Геологія», «Основи науково-педагогічних досліджень».

З 1999 р. завідувачем кафедри було призначено канд. геогр. наук О.В. Леваду – колишнього випускника (1980 р.) природничо-географічного факультету.

Університетський етап (з 2000 по 2006 роки) кафедра працювала у складі завідувача кафедри канд. геогр. наук, доцента О.В. Левади, канд. геол.-мін. наук, доцента Л.М. Даценко, канд. екон. наук, доцента М.М. Стецишина, канд. геогр. наук, доцента В.П. Воровки, ст. викладача Л.А. Прохорової, асистента В.М. Іванової, М.В. Мацюри, зав. геологічним музеєм О.В. Непши, старшого лаборанта Т.В. Зав’ялової, лаборанта О.П. Загубипалець, техніка-метеоролога С.М. Кануннікова. У 2001 р. успішно захищає дисертацію Воровка В.П., а у 2004 р. йому присвоєно наукове звання доцента.

За період з 2000 року викладачами кафедри видано понад 30 навчально-методичних праць.

При кафедрі фізичної географії функціонує геолого-палеонтологічний музей, який включає в себе три відділи: палеонтологічного, палеонтолого-археологічного напрямку та відділ мінералогії, петрографії і кристалографії. Представлені експонати мінералів, гірських порід та фондових матеріалів з мінералогії, петрографії та кристалографії зібрані під час проведення виїзних польових практик та експедицій на Алтай, Північний Урал, Сахалін, Камчатку, Кольський півострів, в Середню Азію, Красноярський край, Забайкалля, Карпати, Крим та багато інших регіонів. Музей є доброю запорукою у профорієнтаційній роботі для майбутніх географів та істориків шкіл міста, району та області.

На кафедрі фізичної географії функціонує метеорологічна станція, яка дає змогу проводити спостереження за показниками погоди, автоматично приймати метеокарти. Матеріали спостережень широко застосовуються як фактичний матеріал у науковій роботі студентів, викладачів. Данні спостережень є цінним матеріалом при проведенні польових практик.

Кафедра має достатню матеріально-технічну базу і перспективу у плані розвитку наукової, методичної та учбової роботи. Головним курсом кафедри є напрямок по втіленню в освітянську діяльність геоінформаційних технологій навчання, пріоритету прикладних досліджень, сучасної ілюстративності викладання.

З листопада 2015 р. кафедру очолює кандидат геоглогічних наук, доцент Прохорова Лариса Анатоліївна.

Науково-дослідна робота кафедри на 2015-2017 рр. представлена двома темами:

1. «Геоекологічні проблеми грунтів басейну р. Молочна» - керівник теми - доктор геологічних наук, професор Л.М. Даценко; виконавці - кандидат геологічних наук, доцент Л.А. Прохорова, старший викладач О.В. Непша, старший викладач Т.В. Зав’ялова, викладач-стажист Т.О. Сапун.

2. «Явища парадинаміки у Приазовській ландшафтній системі (на прикладі Північно-Західного Приазов’я)» – керівник теми – кандидат географічних наук, доцент В.П. Воровка; виконавці – кандидат економічних наук, доцент М.М. Стецишин, кандидат географічних наук, старший викладач С.В. Гришко.

Науково-дослідна робота проводиться членами кафедри у відповідності до індивідуальних розділів.

Науково-дослідна робота студентів проводиться за напрямками:

  • - виконання дипломних робіт;
  • - участь у наукових конференціях;
  • - участь в предметних олімпіадах;
  • - публікація наукових статей;
  • - робота в гуртку «Всесвіт»;
  • - участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з гуманітарних, технічних та природничих напрямків.

В роботі гуртка відтворюються пріоритетні напрямки досліджень на регіональному рівні, тому в більшості вектори спрямовані на дослідження динаміки геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного узбережжя Азовського моря та їх екологічні наслідки. Дослідженнями охоплені головні проблеми: антропогенні ландшафти, визначення факторів та зон екологічного ризику узбережжя, динаміка гравітаційних процесів та їх наслідки.

Особливу увагу в науково-дослідницькій роботі відводиться інструментальним визначенням показників погоди, клімату, досить детально ведуться спостереження за складовими погодних умов – сонячної радіації, температурного режиму, зволоження, хмарності, циркуляції атмосфери. Доброю запорукою в цьому є метеопристрій, змонтований на кафедрі, за допомогою якого приймаються зведені метеорологічні данні у вигляді карти погоди. Фактичні матеріали, отримані студентами використовуються при написанні дипломних робіт, тез, наукових статей.

В цілому наукова робота для студентів – це більш поглиблене набуття не тільки знань предмету дослідження, але і загальних навичок наукової діяльності майбутнього дослідника, науковця.

Співробітники кафедри здійснюють наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями. Так, професор Даценко Л.М. тісно співробітничає з Зоологічним інститутом РАН (Санкт-Петербург), ВСЕГЕІ РАН (Санкт-Петербург); геологічним інститутом Польської АН, Гамбурзьким палеонтологічним музеєм, Палеонтологічним інститутом РАН (Москва), Геологічним музеєм РАН (Москва), біолого-географічним факультетом Сухумського державного університету (сумісне складання базових, робочих програм з курсу «Палеозоологія»» розробка лекційного курсу та практичних занять).

Викладачі кафедри підтримують тісні наукові зв’язки з Інститутом степу Уральського відділення РАН (м. Оренбург) – ст. викл. Т.В. Зав’ялова; Державною автономною науковою установою «Інститут регіональних досліджень» Академії наук республіки Башкортостан (м. Сібай), Білоруським державним педагогічним університетом імені Максима Танка  (наука і навчальні практики); Інститутом ботаніки Китайської Академії наук (палеонтологічні та палеографічні дослідження.

Контакти: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, 10,

тел.: (0619) 44-04-68,

Адреса електронної пошти кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду